Petőfi Sándor: Minek nevezzelek elemzése

Petőfi Sándor: Minek nevezzelek elemzése
Petőfi Sándor: Minek nevezzelek elemzése

Ebben a szerelmi versben, amely a költő művészi és politikai érése idején, 1846 és 1848 között született, Szendrey Júlia iránti mély érzelmek tükröződnek

. A vers megvallja a szerelmet, ami dialógus formájára utalna, azonban a költemény szövegéből kiderül, hogy a romantikus egyéniség és a személyes megnyilvánulások uralják a monologikus előadásmódot, miközben a szeretett feleség képe a háttérbe húzódik.

Petőfi Sándor: Minek nevezzelek elemzése

A vers címében felvetett kérdés a versszakok elején és végén is megjelenik, hol a siker lehetőségét, hol a kudarc beismerését tükrözve. A költői kérdések és a válaszok elmaradása fokozzák a feszültséget, ami a mű végén sem oldódik fel, így további elmélkedésre ösztönözve az olvasót.

A mű első négy versszaka a fiatal házaspár mindennapjainak apró, mégis jelentőségteljes pillanatait örökíti meg. Az első versszak a lírai ént és párját az esti órák intim együttlétében ábrázolja, ahol a férfi csodáló tekintete a nő elmélyült szemeiben időzik. A következő versszak a nő által észlelt bámulatot és a tekintetek találkozását jeleníti meg, ami elindítja a két fél közeledését. Ez a közeledés a harmadik versszakban válik személyesebbé, amikor a nő megszólítja társát. A negyedik versszakban pedig a csókban történő feloldódás és eggyé válás extatikus pillanatát örökíti meg.

A költeményben Júlia, a költő hitvese áll a középpontban, akinek portréját aprólékosan, testrészei és jellemző tulajdonságai felvázolásával rajzolja meg. A szeme, ajkai, szelíd tekintete és zengő hangja pozitív jelzőkkel van illetve, objektív képet festve róla. A költő ezt a képi ábrázolást szóképekkel és metaforákkal gazdagítja, melyeket a természetből merít.

A versek csúcspontja az utolsó versszakban érkezik meg, ahol a költő továbbra sem talál választ a visszatérő kérdésre. Az utolsó versszakot becézgető megszólítások sora jellemzi, amelyet egy egyszerűbb, „Édes, szép, ifju hitvesem” megszólítás zár. A költő a kérdést ezt követően ismét megismétli, amely arra ösztönzi az olvasót, hogy tovább gondolkodjon a felvetett témán. A költeményben visszatérő „Minek nevezzelek” kérdése hangsúlyozza a költő Júlia iránti mély szerelmét.

Petőfi Sándor: Minek nevezzelek elemzése

Petőfi Sándor: Minek nevezzelek

Minek nevezzelek,
Ha a merengés alkonyában
Szép szemeidnek esti-csillagát
Bámulva nézik szemeim,
Mikéntha most látnák először…
E csillagot,
Amelynek mindenik sugára
A szerelemnek egy patakja,
Mely lelkem tengerébe foly –
Minek nevezzelek?
Minek nevezzelek,
Ha rám röpíted
Tekinteted,
Ezt a szelíd galambot,
Amelynek minden tolla
A békeség egy olajága,
S amelynek érintése oly jó!
Mert lágyabb a selyemnél
S a bölcső vánkosánál –
Minek nevezzelek?
Minek nevezzelek,
Ha megzendűlnek hangjaid,
E hangok, melyeket ha hallanának,
A száraz téli fák,
Zöld lombokat bocsátanának
Azt gondolván,
Hogy itt már a tavasz,
Az ő régen várt megváltójok,
Mert énekel a csalogány –
Minek nevezzelek?
Minek nevezzelek,
Ha ajkaimhoz ér
Ajkadnak lángoló rubintköve,
S a csók tüzében összeolvad lelkünk,
Mint hajnaltól a nappal és az éj,
S eltűn előlem a világ,
Eltűn előlem az idő,
S minden rejtélyes üdvességeit
Árasztja rám az örökkévalóság –
Minek nevezzelek?
Minek nevezzelek?
Boldogságomnak édesanyja,
Egy égberontott képzelet
Tündérleánya,
Legvakmerőbb reményimet
Megszégyenítő ragyogó valóság,
Lelkemnek egyedűli
De egy világnál többet érő kincse,
Édes szép ifju hitvesem,
Minek nevezzelek?

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük