Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde olvasónapló

Szerző: Vörösmarty Mihály

A mű címe: Csongor és Tünde

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde szereplők

– Csongor, ifjú hős

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde olvasónapló
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde olvasónapló

– Kalmár, vándor
– Fejedelem, vándor
– Tudós, vándor
– Balga, földmívelő, utóbb Csongor szolgája
– Dimitri, boltos rác
– Kurrah, ördögfi
– Berreh, ördögfi
– Duzzog, ördögfi
– Tünde, tündérleány
– Ilma, Balga hitvese, Tünde szolgálója
– Mirígy, boszorkány
– Ledér
– tündérek, nemtők, stb.

 

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde keletkezése:

Vörösmarty Mihály „Csongor és Tünde” című drámája a magyar irodalomtörténet egyik legizgalmasabb, mégis kevésbé ismert alkotása. A mű keletkezésének körülményei számos rejtélyt rejtőznek, melyek még ma is kutatók számára kínálnak felfedezni valót.

A dráma előzményei 1821-re nyúlnak vissza, amikor Vörösmarty egy XVI. századi széphistóriát ismerhetett meg, ami később a mű egyik forrásaként szolgált. A költő 1827 tavaszán kezdte el megírni a darabot, azonban az alkotói folyamat váratlanul megszakadt: csupán az első négy felvonást fejezte be.

Ez a műalkotás sajátossága, hogy Vörösmarty nem folytatta a dráma írását, mert Kisfaludy Károly felkérése egy másik projekt, az „Eger” című elbeszélő költemény megírására sarkallta. Ez a munka nem csupán új kihívást jelentett számára, hanem anyagi támogatást is nyújtott számára nehéz pénzügyi helyzetében.

A „Csongor és Tünde” drámából egyetlen, még letisztázatlan kézirat maradt fenn, amely egy vázlatot tartalmaz a tervezett cselekményről. Ebből nem egyértelmű, hogy eredetileg verses epikai művet vagy drámát tervezett írni Vörösmarty. A kéziratban található szereplőlista után következnek az elkészült I–IV. felvonások szövegei, melyek ma is olvasók és színházi rendezők fantáziáját mozgatják meg.

A mű keletkezéstörténete így nemcsak Vörösmarty művészi törekvéseinek, hanem korának irodalmi és társadalmi viszonyainak tükrében is értelmezhető. A „Csongor és Tünde” továbbra is fontos szerepet tölt be a magyar irodalmi örökségben, mint egy befejezetlen, mégis mélyen ható alkotás.

Csongor és Tünde röviden

Vörösmarty Mihály „Csongor és Tünde” című műve a magyar romantika egyik csúcspontja, tele misztikus elemekkel és mély érzelmekkel. A dráma az elveszett és újra megtalált szerelmet, valamint az örök élet és a halandóság kérdéseit feszegeti egy mágikus, álomszerű világban.

A történet középpontjában Csongor áll, aki egy titokzatos kertben találkozik Tündével, aki szerelem első látásra gyökeresen megváltoztatja az életét. Tünde, a tündérlány egy földöntúli lény, aki azért jött a Földre, hogy megtalálja szerelmét, Csongort. A szerelmeseknek számos akadályt kell leküzdeniük, többek között a gonosz boszorkány, Mirígy ármánykodásait, aki minden eszközt bevet, hogy szétválassza őket.

A dráma során a hősök különböző próbatételeken mennek keresztül, melyek során Csongor megismeri a felelősséget, a szeretet igazi értékét és a személyes áldozatok jelentőségét. A mű végén a szerelmesek, megküzdve a külső és belső ellenségekkel, végül együtt találják meg a boldogságot egy varázslatos palotában, ami a kertben emelkedik fel.

„Csongor és Tünde” nem csupán egy romantikus történet a szerelem diadaláról, hanem filozófiai töprengés is az emberi lét értelméről, az idő múlásáról és a végső boldogság elérésének lehetőségéről. Vörösmarty lírai nyelve és gazdag képi világa tovább emeli a dráma esztétikai értékét, így nem csoda, hogy ez a mű máig az egyik legkedveltebb és legtöbbet elemzett darab a magyar irodalomban.

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde olvasónapló

Első felvonás

Dramatikus jelenetek egy mágikus kertben: Csongor és Tünde találkozása

A cselekmény egy földi kertben játszódik, amelynek központi eleme egy almafa, melyhez Mirígy, a boszorkány van kötözve. Amikor Csongor megérkezik, azonnal érdeklődik Mirígy sorsa iránt, aki elmeséli, hogy őrködnie kell az almafán, mely éjszaka csodás gyümölcsöt terem. A gyümölcs azonban nem lehet az övé, mert egy bűvös szellő elaltatja őt, mialatt egy tündérleány, Tünde szüreteli le az almát.

Csongor, a történet hallatán, eloldozza Mirígyet és maga ül le a fa alá, remélve, hogy találkozhat a titokzatos tündérrel. Nem sokkal később Tünde érkezik földi szolgájával, Ilmával. Kiderül, hogy Tünde maga ültette a fát, abban a reményben, hogy egyszer elvezeti hozzá szerelmét, Csongort, akit eddig csak álmaiban látott. A két szerelmes boldogan öleli meg egymást.

Az örömteli pillanatokat azonban Mirígy zavarja meg, aki titokban levág egy tincset Tünde hajából, hogy ezzel saját lányát feldíszítve elcsábíthassa Csongort. Ekkor Tündének és Ilmának távozniuk kell, de indulás előtt Ilma megosztja Csongorral, hogyan juthat el Tündérhonba.

A helyszín váltása után egy útkereszteződésben tűnik fel három ördögfiú: Kurrah, Berreh és Duzzog, akik egy rókát kergetnek, de végül elszaladnak. Ezt követően Tünde és Ilma újra megjelennek, nyomot hagyva Csongornak, hogy követhesse őket. Mirígy, a jelenet végén, káromkodva megátkozza a manókat, akik megették a rókát, aki valójában az ő lánya volt, átváltoztatva.

Második felvonás

Csongor, a főhős, végül egy útkereszteződéshez ér, ahol megpróbálja kideríteni, melyik út vezet Tündérhonba. Azonban a három vándor, akikkel találkozik, nem hajlandóak segíteni neki: a pénzéhes Kalmár, a hatalommániás Fejedelem és a szkeptikus Tudós mind saját céljaikat követik. Ekkor jelenik meg Balga, korábbi nevén Árki, aki Ilma, a tündér hitvese, és elveszett feleségét keresi. Mivel közös céljaik vannak, Balga Csongor szolgálatába áll.

Együtt találják meg a lányok nyomát, és tovább szeretnék folytatni útjukat, amikor hirtelen az ördögfiak veszekedését hallják közeledni. Az ördögfiak egy láthatatlanná tevő palástot és egy akárhová elrepítő bocskort örököltek, melyekért heves vitába keverednek. Csongor bírói szerepet vállal, és javasolja, hogy az legyen a kincsek birtokosa, aki a leggyorsabban fut le a szemközti dombokról. Miközben a manók versenyeznek, Csongor ellopja a tárgyakat és eltűnik a színről.

Balga egyedül marad az ördögfiakkal, akik dühükben fenyegetőznek. Végül megígéri nekik, hogy elvezeti őket Csongorhoz, cserébe pedig szekerükre ülhet, amit az ördögfiak fognak húzni ló híján. Ez az eseményfordulat újabb izgalmas fejezetet nyit Csongor kalandjaiban, ahogy közeledik a titokzatos Tündérhon felé.

Harmadik felvonás

Az ördögfiak Balgával érkeznek a Hajnal Birodalmába. Egy rövid pihenő alatt a hűséges szolga ravaszul megfordítja a szekeret, és egy követ helyez el a tetejére, hogy megtévessze őket. Amint a manók továbbindulnak, Balga előlép rejtekéből és találkozik gazdájával, Csongorral. Nem sokkal később megérkezik Tünde és Ilma is. A férfiak megpróbálják felhívni a figyelmüket és útjukat állni, de hiába, a lányok nem válaszolnak. Csongor csalódottan veszi tudomásul ezt, mivel még nem ismeri a Hajnal Birodalmának szabályait, miszerint a szerelmesek csak délben beszélhetnek egymással, és erre csupán egy órájuk van.

Eközben az ördögfiak észreveszik a cselt, és Berreh és Duzzog dühükben elszaladnak. A kő időközben visszaváltozik Miríggyé, a boszorkányba, aki Kurrahot bízza meg, hogy dolgozzon neki. Mirígy arra kéri Kurrahot, hogy öltözzön be Balgának és adjon át bizonyos varázsporokat Csongornak. A megegyezés után a boszorkány Ledért keresi fel, akivel azt a tervet eszeli ki, hogy Csongort elcsábítsa, erre pedig felhasználja a Tündétől ellopott arany fürtöt.

A Hajnal Birodalmában játszódó események izgalmas fordulatot adnak Csongor történetéhez, ahol a szereplők ügyeskedése és titkos szándékaik folyamatosan kihívásokat és újabb rejtélyeket gördítenek a főhős útjába.

Negyedik felvonás

A boszorkány, Mirígy utasításait követve Kurrah, álcázva magát utasként, felkeresi Balgát és a szamarát hozzáköti. Balga szamárháton lovagol Dimitri boltjához, hogy ételt szerezzen, ám pénz híján a boltos elküldi. Közben Kurrah visszatér, és Balgát az istállóba csalja, ahol megkötözi a szolgát és ellopja annak ruháját. Majd visszatérve, Balgának adja ki magát, és álomport ad be Csongornak.

A terv szerint Tünde és Csongor délben a kertben találkoznának, de a mesterkedés miatt Csongor képtelen ébren maradni és elalszik, megkérve Balgát (valójában Kurrahot), hogy ébressze fel, ha Tünde érkezik. Azonban Kurrah nem képes erre, így Tünde kénytelen elhagyni a helyszínt Ilmával. Eközben Balga kiszabadul, és elindul gazdáját keresni, de végül Mirígy által küldött Ledérrel találkozik, aki nem fogadja el Balga közeledését és elutasítja őt.

Csongor éppen számon kérné Balgát tetteiért, amikor rájön a cselszövésre. Mirígy azonban nem adja fel, további ármánykodásával mind Tündét és Ilmát, mind Csongort és Balgát egy barlanghoz csábítja, ahol eredetileg egy jós élt. A boszorkány azonban kiűzi a bölcset onnan, és helyette vészjóslatokat mond mindannyiuknak, folytatva gonosz terveit a mágikus kalandok során.

Ötödik felvonás

Tünde, a tündérleány, az Éj Birodalmába utazik, ahol egy nagyhatalmú úrnőhöz fordul különleges kérésével: kéri, hogy vegye el örökéletét, mivel inkább vállalja a földi létet, ha ezen áron lehet csak Csongoré. Eközben Csongor ismét az ismerős útkereszteződéshez érkezik, ahol újra találkozik a három vándorral: a szegényedett Kalmárral, a legyőzött Fejedelemmel, és a zavarodott Tudóssal.

A történetben a régi kertben zajló nemtők vidám táncát Mirígy, a gonosz boszorkány zavarja meg, aki a csodálatos almafa titkát keresi. Az ördögfiak, amikor meglátják, mit tesz, megkötözik a bajok okozóját, remélve, hogy cselekedetükért Tünde megjutalmazza őket. Tünde tényleg így tesz, és arra kéri őket, hogy kössenek meg mindenkit, aki a fa árnyékában megpihen.

Ez a terv sikeresnek bizonyul, mivel az első, aki így megkötözve találja magát, maga Csongor, aki örömmel veszi tudomásul, hogy – ha ilyen módon is – újból megtalálta szerelmét. Ilma és Balga is egymásra találnak, és a kert végében lévő dombon hirtelen egy palota emelkedik fel, ahol ezután mind a négyen boldogan élnek tovább.

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde olvasónapló összefoglalás

Vörösmarty Mihály „Csongor és Tünde” című műve a magyar romantikus irodalom kiemelkedő alkotása, amely a szerelmi idealizmus és a metafizikai töprengés különleges keverékét nyújtja. A dráma a földi lét és az öröklét határán egyensúlyozik, miközben az örök szerelem témáját járja körül.

A történet központi alakja Csongor, a fiatal férfi, aki egy véletlen találkozás során megismeri Tündét, a titokzatos és elbűvölő tündérleányt. Tünde a földi világba látogat, hogy megtalálja lelki társát, Csongort, akivel közös sorsot kell beteljesíteniük. A szerelmesek útját azonban számos akadály és próba nehezíti: a gonosz Mirígy boszorkány intrikái, valamint az emberi és túlvilági létezés közötti konfliktusok.

A dráma során Csongor és Tünde különböző helyszíneken keresztül, ideértve a mágikus erdőket, kerteket és a Hajnal Birodalmát, próbálják elérni a boldogságot. A történetet számos mellékszereplő színesíti, mint például Balga, a hűséges szolga, valamint a három ördögfi, akik komikus elemeket visznek a műbe.

A „Csongor és Tünde” végül a szerelmesek diadalával ér véget, amikor is Csongor és Tünde egy varázslatos palotában találják meg örök boldogságukat. A mű nemcsak a romantikus szerelmi történet miatt maradandó, hanem filozófiai mélysége és lírai nyelvezete révén is, amely kérdéseket vet fel az élet, a halál, és az emberi lélek örök vágyakozásairól. Vörösmarty ezzel a művével örök érvényű üzenetet hagyott az utókor számára, melyben az igaz szerelem minden akadályt legyőz.

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde olvasónapló

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük