Friedrich Schiller: Ármány és szerelem olvasónapló

Szereplők:

Friedrich Schiller: Ármány és szerelem olvasónapló
Friedrich Schiller: Ármány és szerelem olvasónapló

Lujza (Miller muzsikus lánya)
Ferdinánd (német miniszter fia, őrnagy)
Von Walter (német miniszter, Ferdinánd apja)
Miller (muzsikus, Lujza apja)
Lady Milford (a fejedelem kegyencnője)
Wurm (miniszter titkára)
Millerné (muzsikus felesége, Lujza anyja)
Von Kalb (udvarnagy)

Friedrich Schiller drámája, az Ármány és szerelem (Kabale und Liebe, 1783) a szerző saját szerelmi élményeiből merített ihletet. Ez az ötfelvonásos polgári színmű Schiller harmadik színpadi alkotása.

A darab központi témája az, hogy az intrika és ármánykodás miként akadályozza meg Ferdinánd nemesi származású és Lujza középosztálybeli karaktereinek szerelmének beteljesülését. Az Ármány és szerelem első magyarországi előadására 1843. október 16-án került sor a Nemzeti Színházban.

Friedrich Schiller: Ármány és szerelem olvasónapló

Friedrich Schiller Ármány és szerelem című drámájában a társadalmi rend felborulása a központi témát képezi, amely Ferdinánd őrnagy és Lujza, a polgári lány között kibontakozó szerelmi kapcsolatból ered. A két szerelmes, a társadalmi különbségek miatt, hosszú ideig titokban tartja kapcsolatát, melybe csupán Miller és Millerné vannak beavatva. A tragédia végül a megszokott társadalmi rend helyreállításával zárul, ám ez a rend a nemesi értékek feláldozásával jár együtt.

Első felvonás

A konfliktus gyökerei Friedrich Schiller Ármány és szerelem című drámájában már a történet kezdete előtt keresendők. Az első jelenetben kibontakozó vita Miller és felesége között Lujza és Ferdinánd őrnagy szerelmi viszonya körül forog, ami különösen érzékeny téma, mivel eredetileg Lujza a titkár, Wurm kezére lett volna ígérve.

A Miller házaspár ezt követően Wurmnál jár, aki aggodalmaskodik a hír hallatán, hogy Lujza nem lesz az övé. Millerné végül elárulja Ferdinánd és Lujza kapcsolatát, ami Wurm haragját kiváltva Von Walterhez vezeti, ahol a titkár felvilágosítja a minisztert fiának szándékairól: Ferdinánd Lady Milford grófnővel kényszerülne házasságra.

Közben Ferdinánd és Lujza szenvedélyes beszélgetésben esküsznek meg, hogy figyelmen kívül hagyják a társadalmi különbségeket és egybekelnek, még Von Walter akarata ellenére is. Ferdinánd merészségét apja titkának ismerete adja meg, mely komoly veszélyt jelenthet Von Walter számára.

Amikor a miniszter szembesíti fiát a házassági szándékaival Lady Milforddal kapcsolatban, Ferdinánd heves és becsületsértő válasza nyomán a miniszter csapdát állít neki, ígérve egy másik, jó hírű grófnő kezét. Ez azonban Ferdinánd titkának leleplezéséhez vezet: házasságellenes álláspontjának valódi oka Lujza iránti szerelme.

Második felvonás

Lady Milford, Schiller Ármány és szerelem című drámájában, talán először érez valódi szerelmet egy férfi iránt. Szolgálója, Sophie várakozik, hogy Ferdinánd megjelenjen. Egy komornyik hozza meg a herceg ajándékát: értékes gyémántokat, amelyeket a herceg egykori kedvence, Lady Milford menyegzőjére küldött.

Kiderül, hogy a gyémántokért embereket fizetett a herceg: hétezer embert kényszerítettek, hogy Amerikába menjenek katonának. A komornyik két fia is az áldozatok között volt; ellenállásra senkinek sem volt lehetősége. Lady Milford felháborodik ezen, és elhatározza, hogy kiszabadítja a komornyik fiát. Emlékezve egy nemrég történt tűzvészre, ahol négyszáz család vált szerencsétlenné, úgy dönt, hogy a kapott ékszereket pénzzé teszi és a bevételt a károsultak között osztja szét.

Végül Ferdinánd érkezik, aki határozottan szól Lady Milfordhoz, emlékeztetve őt angol származására és arra, hogy egy bűnös idegen hatalomnak adja el magát. Lady Milford válaszul elmeséli saját élettörténetét: Norfolk Tamás családjából származik, apját politikai okokból kivégezték, anyja ugyanazon a napon halt meg. Németországban menekült meg, és a herceggel az Elba partján találkozott, aki szerelmet vallott neki. A herceg udvarában azonban kegyetlen hatalommal találkozott, amit ő maga próbált megfékezni, több ember megmentésével.

Ferdinánd azonban továbbra is hű marad Lujzához, és elmondja, hogy egy polgárlányt szeret. Lady Milford emlékezteti őt a miniszter döntésére, miszerint a házasságukról már az egész hercegség tud. Közben a miniszter emberei Millerék házánál leselkednek, és Miller lányával együtt külföldre készül szökni.

Ferdinánd dühösen beszél a ladyről, és megesküszik, hogy örökké hű marad Lujzához. A miniszter embereivel megjelenik a muzsikus otthonában, ahol Von Walter gátlástalanul sértegeti Lujzát és családját, börtönnel fenyegetve Millert. Lujza ájultan esik Ferdinánd karjaiba. A szolgák megpróbálják magukkal vinni Lujzát, de Ferdinánd megakadályozza őket. Végül Ferdinánd apját zsarolja meg, hogy elárulja hatalomra jutásának módját, ezzel mentve meg szerelmét.

Harmadik felvonás

A miniszter rájön, hogy ebben a játszmában kénytelen engedni fiának, ám Wurm már egy újabb, ördögi tervet szövöget. Tudja, hogy Ferdinándot csak akkor tudja elválasztani a muzsikus lányától, ha csalódást okoz neki a lány. Wurm a tervét a miniszterrel is megosztja: kényszeríteni fogja Lujzát, hogy szerelmes levelet írjon egy harmadik férfinek, és gondoskodik róla, hogy a levél Ferdinánd kezébe kerüljön.

Lujza helyzete kilátástalan, mivel az apját felhasználva zsarolják. A lányt esküre kötelezik, hogy titokban tartsa a tervet, mivel a polgárság körében az eskü szent és sérthetetlen. Wurm választottja Kalb lesz, aki mindenre hajlandó, ha az az érdekeit szolgálja. Lujza kénytelen megírni a levelet, amelyet Wurm diktál neki. A levélben gúnyolódik Ferdinánd szerelmén, ami számára mélyen sértő, hiszen az ő legszentebb érzéseit firtatja, de nincs más választása: csak így óvhatja meg az apját.

Negyedik felvonás

Wurm tervének sikerét bizonyítja, hogy a levelet Ferdinánd kezébe juttatják, aki feldúltan olvassa és képtelen felfogni, hogy Lujza szavai csupán hazugságok lennének. Az őrnagy dühében nekitámad Kalbnak, de végül megvetésében elengedi őt. Ferdinánd kétségbeesetten kéri apja bocsánatát, mivel élete teljesen összezavarodott.

Eközben Lady Milford magához hívja Lujzát, aki az új komornája lehetne, mivel az előző, Sophie házasságot kötött. Lujza azonban visszautasítja a lady ajánlatát. Lady Milford ezt követően arra könyörög Lujzának, hogy mondjon le Ferdinándról, de Lujza azt válaszolja, ha Lady Milford férjhez megy az őrnagynak, akkor „mátkacsókjuk közé tolakszik egy öngyilkos lány szelleme”.

Amikor Lady Milford egyedül marad, úgy érzi, élete olyan úton halad, ami már nem felel meg neki. Levelet ír a hercegnek, szemére vetve, hogy nem tartotta meg ígéretét: szerelmük feltétele az volt, hogy a herceg boldoggá teszi népét. Az egyetlen megoldást abban látja, hogy elhagyja a hercegség területét. A levelet eredeti nevén, Joanna Norfolkként írja alá.

Ezután összehívja a cselédséget, érzelmes búcsút vesz tőlük, és szétosztja vagyonát. A hercegnek üzeni az udvarnagyn keresztül, hogy napszámosnőként áll munkába, hogy megszabaduljon a rajta esett gyalázattól.

Ötödik felvonás

Lujza erőtlen, szaggatott beszédéből atyja, Miller megtudja, hogy lánya öngyilkosságot fontolgat. Lujza levelet ír Ferdinándnak, melyben őszintén bevallja érzéseit és terveit, hangsúlyozva, hogy esküje csak életében köti. Azt javasolja Ferdinándnak, ha szeretete mély és őszinte, kövesse őt a halálba, mivel az élet már nem kínál számukra boldogságot.

Miller hiába próbálja meggyőzni lányát az élet mellett dönteni, sikertelenül. Végül elkeseredett szavakkal búcsúzik: „Ha az őrnagy csókjai égetőbbek, mint apád könnyei – halj meg!” Lujza ezután széttépi a levelet.

Amikor Ferdinánd belép, mindketten megdöbbennek. Ferdinánd elküldi Millert a miniszterhez, hogy mentse meg magát egy esti vacsorától. Ferdinánd, aki lázasnak érzi magát, citromos vizet kér Lujzától. Míg Lujza apját kikíséri, Ferdinánd megmérgezi a vizet.

Később, amikor kettesben maradnak, Ferdinánd iszik a vízből és Lujzát is erre kéri. Lujza, bár korábban a halált kívánta, életösztöne újraéled, és mivel már nem köti esküje, felfedi Ferdinánd előtt az aljas tervet. Ferdinánd haragjában kardot ránt, hogy bosszút álljon, de Lujza miután ivott a mérgezett vízből, meghal.

A helyszínre berohan a miniszter szolgáival és Wurmmal, ahol a halott Lujzát és a kétségbeesett Ferdinándot találják. Ferdinánd önmagát gyilkosnak nevezi, de apját tekinti az igazi bűnösnek. A miniszter próbálja magát menteni, de Wurm kifakad, hogy ő is gyilkos, de akkor mindenki ismerje meg az igazságot. Wurm, összetörve, de megállíthatatlanul követeli igazságát.

Az események drámai csúcspontján Miller, aki lányát ölében tartva szemlélte a tragédiát, Ferdinánd lábához dobja pénzét, majd elrohan a szobából. Ferdinánd Lujza lábainál térdepelve halálát várja, és még utolsó mozdulatával kezet nyújt apjának. A miniszter, miután látja, hogy fia megbocsátott neki, hagyja, hogy elvezessék.

Friedrich Schiller: Ármány és szerelem olvasónapló

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük