Jókai Mór: Egy magyar nábob olvasónapló

Szereplők:

Jókai Mór: Egy magyar nábob olvasónapló
Jókai Mór: Egy magyar nábob olvasónapló

Szentirmay Rudolf
Kárpáthy Abellino
Kárpáthy János
Kis Miska
Wesselényi Miklós
Eszéki Flóra
Mayer Fanny
Chataquela
Fegyverneky báró
Mayerné
Maszlaczky
Griffard bankár
Boltai György
Kutyfalvy András
Eszékiné
Lord Darlington
Eszéki
Tarnavári
Barna Sándor, asztaloslegény
Sára, a szép cigányleány

Jókai Mór: Egy magyar nábob olvasónapló

A történet 1822-ben veszi kezdetét, egy viharos éjszakán, a magyar pusztaság közepén, ahol Bús Péter nemes kocsma tulajdonosa áll a sáros, lakatlan tájon. Ezen a zord időjárási körülmények között a kocsma két különleges vendéget fogad. Az egyikük egy excentrikus magyar nemes, aki egy ősi, gazdag család ivadéka, egyfajta bibliai Nábobnak tekinthető, noha inkább cigányokkal, parasztlányokkal és hajdúkkal mulat méltatlan körülmények között.

A helyiek csupán Jancsi úrként ismerik. A másik vendég egy párizsi divat szerint felöltözött, teljesen eladósodott aranyifjú, aki egy őrült idős magyar úr hagyatékát szeretné felvenni. Ahogy a történet folytatódik, kiderül, hogy a fiatal Abellino és Jancsi úr valójában rokonok, és Abellino éppen azért érkezett, mert Jancsi úr halálhírét keltették.

Az ifjú Abellino, aki magától túlcsorduló önbizalommal és érzéketlenséggel, és következetlen életvitellel jellemezhető, alig várja, hogy kezébe kerüljön a családi vagyon. Öreg rokona, Jancsi úr, aki önfejű, makacs és rendkívül konzervatív, éles szóváltásba keveredik vele.

A vitájuk olyan hevesre fordul, hogy az idős férfi, a gutaütés határán, felvásárolja a kocsmát – jóval annak piaci értéke felett – majd elhagyja a helyszínt, utasítást hagyva a kocsmárosnak, hogy gyújtsa fel az épületet. Így Abellino kénytelen az esős éjszakát a szabad ég alatt tölteni, ahol bosszút esküszik.

A fiatal férfi további finanszírozója Párizs egyik leggazdagabb pénzembere lesz, aki a hatalmas örökségből várja vissza a kölcsönzött összeget és annak nem elhanyagolható kamatait.

Abban az időben számos magyar arisztokrata hagyta el a hazáját, mert barbárnak tartották a nyugati viszonyokhoz képest. Tanúi lehetünk, hogyan mulatnak, és élik fel családjuk örökségét külföldön, és újra találkozunk Abellinóval is.

Gróf Rudolf, aki fiatalon már mély életunttságot érez, a híres indiai divatszépség, Chataquélával keveredik kapcsolatba egy tűzeset során, aki az akkori kor sztárja volt. Fontos tudni az indiai nőkről, hogy hűségesek férjükhöz, viszont válásuk gyorsan megvalósulhat, és ha a férjük meghal, gyakran követik őt a halálba. Ezt a legendát a társaság kétségbe vonja Chataquéla esetében.

Rudolf, aki már a tűzeset napján érzelmileg közel került a nőhöz, fogadást köt Abellinóval: megkísérli elcsábítani a nőt, aki jelenleg Byron, a költő felesége. Ha Chataquéla elveszi Rudolfot, és a férfi meghal, bebizonyosodik, hogy a nő követi a halálba. Ha mindez bekövetkezik, Abellino köteles öngyilkosságot elkövetni, vagy bárki, aki a fogadást ismeri, bárhol és bármikor jogosult a férfi megölésére.

A színházi csata

A két neves énekes-színésznő, Mainvillné Jozefina és Catalani közötti rivalizálás hevesen folyik a színházi világban. A fiatalok, akik már unják Jozefina sikereit, elhatározzák, hogy a másik, tehetség szempontjából nem különösebben kiemelkedő, de férjét nem állandóan magával hordó Catalani javára döntenek.

Fizetett zavarókat küldenek a nézőtérre, akik kifütyülik Jozefinát, sőt, virágok helyett hagymafejeket hajítanak felé a színpadon. Azonban a terveiket meghiúsítja egy szintén magyar származású asztaloslegény, a művésznő elkötelezett tisztelője, aki barátaival együtt összetűzésbe keveredik a színház folyosóin a piperkőc úriemberekkel, akiket végül megvernek.

Mindeközben Rudolfot hidegen hagyják a színházi események, de amikor a színházban találkozik az üde Flórával, a lány bája kihozza őt apátiájából. Egy váratlan fordulat menti meg a felelőtlen fogadásának következményeitől, miután Chataquéla meghal, ő maga pedig Flóra társaságában tér vissza Magyarországra.

A pünkösdi király

Jancsi úr birtokán zajlik a hagyományos pünkösdi királyválasztás. Az elmúlt hat évben Márton viselte a királyi címet, élvezve az ezzel járó előnyöket, azonban idén egy új csikós, Nádudvarról érkezett Kis Miska, aki megdönti Márton uralmát és elnyeri a győzelmet.

Jancsi úr titokban egyezséget köt az új győztessel. A megállapodás szerint Kis Miska egy gazdag földesúr szerepét játssza egy évig: kísér mindenüvé Jancsi urat, kap tőle pénzt, kártyázik, verekedik, és ha lehetősége adódik rá, elcsábítja a nőket. Egy év elteltével, amikor lejár a pünkösdi királyság, leveti a díszes ruhát, és egyszerű hajdúként áll be Jancsi úrhoz, hogy a társadalom szégyenkezzen, akik addig közel akartak kerülni hozzá.

Miska beleegyezik a tervbe, de végül a nagyurat is túljátssza. A csikósból lett kalandor egy év alatt annyi pénzt gyűjt össze kártyán, hogy megvásárol egy nemesi címet gyűrűvel, birtokkal és címerrel, így az év végén egyenrangúként állnak szemben. Jancsi úr azonban nem veszi rossz néven az események fordulatát, sőt, maga is nevet a helyzetén.

Egy család átka

Amint a diéta munkálatai megkezdődtek, számos ismerős tért haza. Abban az időben négy fiatal nő élt, akik családjuk felelőtlensége folytán könnyelmű életmódot folytattak, és különböző tehetős fiatal férfiak tartották fenn őket kétes körülmények között. Hogy megőrizzék az ötödik lány, a húguk, Fanny erkölcsi tisztaságát, egy szigorú nagynéni, Teréz néni, magához vette, és igyekezett erkölcsös gondolatokat ültetni a leány lelkébe.

A nagynéni egy asztalosmester, Boltay nevű férfi szerény lakásában élt bérlőként, aki szívesen látta a szép kislányt. Boltaynál dolgozott az a fiatalember is, aki korábban Párizsban szállt szembe az unatkozó úriemberekkel a színházban.

Fanny, aki még a nénjeinél is vonzóbb volt, titokzatos eltűnésével felkeltette azoknak a fiatalembereknek az érdeklődését, akik korábban rendszeres látogatói voltak nővéreinek.

Abellino, aki mindenáron meg akarja szerezni a szép Fannyt, nem a lány boldogságát, hanem annak tönkretételét szem előtt tartva, titokzatos jótevőként állítja be magát. A lány tudta nélkül anyagilag támogatja, hogy éneklést tanulhasson, valójában azonban célja az, hogy Fannyt lekötelezze magának.

A lányt erősen foglalkoztatja a titokzatos támogató személyazonossága. Egy nap az utcán találkozik Rudolffal és beleszeret, azt képzelve, hogy ő az, aki iránt epekedik, holott valójában semmi közük egymáshoz. Amikor a félreértés kiderül, Fanny összeomlik és mindent bevall nagynénjének.

Abellino többszöri megpróbáltatásai, hogy megalázza Fannyt, párbajhoz vezetnek, melynek ellenfele a párizsi asztalos, Sándor. A pisztolypárbajban Sándor győzedelmeskedik, és golyója Abellino füle mellett süvít el, örökre nagyothallást okozva a piperkőcnek.

A nábob névnapja

Jancsi úr nevénapjának közeledtével meghívta minden barátját, hogy közösen ünnepeljenek, valamint minden ellenségét is, hogy kibékülhessenek. A hetedhét országra szóló ünnepség egy hétig tartott, melynek első napján az összes asszony elszökött, míg az utolsó napon a férfiak közül sokan részegen vagy félig holt állapotban, üres erszénnyel tértek haza.

Jancsi úr meghívta Abellinót is, abban reménykedve, hogy elsimulnak közöttük a feszültségek, és a családban újra béke legyen. Abellino azonban különös módját választotta a válasznak: egy koporsót küldött a névnapi ünnepségre, amelyre ezüsttel volt felírva Kárpáthy János neve. Jancsi úr a koporsó látványától szélütést kapott és összeesett. A sokkot követően nehezen, de felállt, és lassan lábadozott. Ebben az időszakban a legtöbb szolgája elpártolt tőle, és Abellinóhoz pártolt át, remélve, hogy a régi gazdájuk hamarosan meghal.

A férfiak, akik új gazdájukat követték, Abellino utasítására borotválkozni kezdtek, hiszen ő nem tűrte meg környezetében a magyaros bajuszt. Jancsi úr néhány nappal később mindenkit tájékoztatott állapotának javulásáról egy kimért hangvételű levélben, amelyben megjegyezte, hogy akik nála jobb gazdát találtak, azok maradjanak csak ott, ahová mentek.

Váratlan fordulat

Jancsi úr – akinek már nem tetszett, ha így szólították – felkereste Boltay urat, az asztalost, hogy megkérje Fanny kezét. Tudta, hogy Abellino is udvarol a lánynak, és azzal kívánta megakadályozni terveit, hogy elcsábítja Fannyt, és vele örökösöket nemz. Mivel az akkori törvények szerint birtokát sem eladni, sem másra hagyni nem lehetett, és Abellino mint egyetlen élő rokona, örökösnek számított, nem tagadhatta ki őt az örökségből.

Fanny kezdetben visszautasította Jancsi úr ajánlatát, azonban egy éjszaka eszébe jutott, hogy a házasság közelebb viheti Rudolfhoz, ezért mégis igent mondott.

Eközben Abellino megegyezett Fanny erkölcsileg megkérdőjelezhető anyjával: hatvanezer forintért megvásárolja a lányát. Az anya Fannyhez ment, és hazudott neki arról, hogy Abellino feleségül akarja venni. Fanny rémülten Boltayhoz és Teréz nénjéhez fordult segítségért, akik tájékoztatták Kárpáthy Jánost. Fanny anyja egy estélyre szóló meghívót csempészett a lánya kezébe, amellyel Fanny megjelenése szentesítené azt a látszatot, hogy kész Abellino szeretője lenni.

Fanny azonban a meghívó ellenére a férjével jelent meg az estélyen. Abellino nyilvánosan megszégyenült. Miután kigúnyolták, konfrontálódott egy ismerősével, ami párbajhoz és végül gyilkossághoz vezetett. Emiatt Abellinónak el kellett hagynia az országot.

Fanny és Rudolf

Fanny, János úr oldalán, mély magányt érez. A nábob, hogy kedvében járjon, teljesen átépíttette a kastélyt, eltávolítva minden olyan elemet, ami korábbi életmódjára emlékeztetett. Amikor Szentirmay Flóra szomszédasszony látogatóba érkezett hozzá, Fanny úgy érezte, mintha az ég küldött volna számára egy barátnőt. A két fiatal nő hamar összebarátkozott, azonban egy vadászat során kiderült, hogy Fanny titkos imádottja Flóra férje, ami hatására Fanny ájultan esett le a lóról.

Egy estélyen eljutott Rudolf fülébe a pletyka, hogy Fanny korábban hatvanezer forintért „megvásárolható” volt. Ezután ellenkezni kezdett azzal, hogy felesége ilyen hírű nővel szoros barátságot ápoljon. Flóra, hogy megvédje Fannyt, megtagadja férje társaságát, kijelentve, hogy a nők nem gyengék, még a férjükkel szemben sem.

Rudolf haragjában elhatározza, hogy elcsábítja Fannyt, hogy ezzel visszanyerje feleségét. Fanny rémülten veszi észre Rudolf szándékát, és könnyek között bevallja, hogy ő már régóta szerelmes Rudolfba, sokkal régebben, mint ahogy a férfi gondolná. Rudolf, rádöbbenve, hogy játszott Fanny érzelmeivel, mély önkritikát gyakorol, és hazatér feleségéhez, hogy bocsánatot kérjen tőle.

Kárpáthy Zoltán

Nem sokkal később Fanny fiúgyermeket szül, ami következtében a hazatérő Abellino elveszíti az öröklés jogát a nábob után. A szülés következtében Kárpáthyné életét veszti, és a lesújtott uraság fél évvel később követi szeretett feleségét a sírba. A kis Zoltánt Rudolf és Flóra veszik gondjaikba, Teréz néni pedig a birtokukra költözik, hogy segítsen a kisfiú nevelésében.

A nábob évi 100 aranyat hagyott Abellinóra, mert elviselhetetlennek találta a gondolatot, hogy egy Kárpáthy éhezzen. Ezt az összeget Abellino minden évben János napján veheti fel személyesen, hogy emlékezzen a neve napjára. Abellinót a társaság komikus alaknak tartja, és mindenki, aki csak teheti, kineveti őt.

Tartalomjegyzék:

 • I. Egy különc 1822-ből
 • II. Alku egy élő ember bőrére
 • III. Rousseau sírjánál
 • IV. Az ifjú óriások
 • V. Egy híres művésznő pályája
 • VI. A színházi csata
 • VII. Chataquéla
 • VIII. A pünkösdi király
 • IX. Ezernyolcszázhuszonöt
 • X. Egy család átka
 • XI. A kísértő a templomban
 • XII. Saldirt (Ki van fizetve)
 • XIII. A nábob neve napja
 • XIV. Váratlan fordulat
 • XV. A vadász a veremben
 • XVI. A találkozás
 • XVII. Egy hazai intézvény
 • XVIII. Szegény asszony!
 • XIX. A barátné
 • XX. Az ünnepély
 • XXI. A vadászat
 • XXII. A kínszenvedés
 • XXIII. A kém
 • XXIV. Kívül fény, belül éj
 • XXV. Veszélyes kísérlet
 • XXVI. Kellemetlen fölfedezések
 • XXVII. Kárpáthy Zoltán
 • XXVIII. Titkos látogatók
 • XXIX. A végintézet
 • XXX. Búcsúvételek
 • XXXI. A világ nyelve
 • Végszó

Jókai Mór: Egy magyar nábob olvasónapló

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük