Jules Verne: A dunai hajós olvasónapló

Szereplők:

Jules Verne: A dunai hajós olvasónapló
Jules Verne: A dunai hajós olvasónapló

Serge Ladko, alias Borus Demeter: A főszereplő. Ruszcsuki révész és bolgár hazafi, aki a Monarchia területén rekedt, mikor kitört hazája függetlenségi harca. Magas, szőke és bizalomgerjesztő külsejű, amit becsületes jelleme meg is erősít. A regény során megpróbál hazajutni ifjú feleségéhez.
Dragos Károly alias Jäger: Budapesti rendőrfelügyelő, a dunai rablóbanda felderítését koordinálja nemzetközi hatáskörrel.
Friedrich Uhlmann: rendőrtiszt, Dragos tőle szerzi az információkat az út elején, és rajta keresztül adja ki az utasításait.
Ivan Striga: Ladko régi ellensége, Ruszcsukban udvarolt Ladko későbbi feleségének. A dunai rablók vezére, de már korábban is sok aljasságot írtak a számlájára. Szintén magas, izmos és szőke, de Ladkóra csak ennyiben hasonlít.
Titscha: Striga alvezére, ő téveszti össze Ladkot Dragossal, mikor foglyul ejtik Esztergomnál.

Jules Verne: A dunai hajós olvasónapló

1. rész: A sigmaringeni versenyen

Demeter Borus, a Dunai Liga magyar versenyzője, dupla győzelmet aratott a sigmaringeni horgászversenyen. A szurkolók éljenzése közepette Borus bejelentette, hogy különleges kihívásra készül: a Dunán fog végighajózni a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig, és útja során kizárólag a saját fogásából fog táplálkozni. Az expedíció kezdetét 1876. augusztus 10-ére tervezte.

Az esemény árnyékában azonban aggodalomra ad okot a Duna menti biztonsági helyzet romlása. Egyre több rablótámadás történik, és a jelzések egy jól szervezett bűnözői csoport működésére utalnak a régióban.

2. rész: A Duna forrásainál 

A bécsi, belgrádi, bukaresti és budapesti sajtó is beszámolt Borus Demeter különleges vállalkozásáról, mely során a Dunán kíván végighajózni, és kizárólag az általa fogott halakból él majd. A Halásztanya vendéglőben horgászok és érdeklődők egyaránt izgatottan várják az augusztus 10-i indulást, de közben a Duna mentén megszaporodott rablótámadások is terítékre kerülnek. A bűnözés felszámolására nemzetközi rendőri erőt hoztak létre Dragos Károly vezetésével.

A vendéglőben felmerült egy izgalmas kérdés: vajon Borus Demeter csupán álruhába bújt nyomozó, esetleg maga is a bűnözői banda tagja, akit Dragos próbál kézre keríteni? Egyesek szerint lehet, hogy Borus sosem indult el valójában a Dunán, és csak megtévesztette az embereket. A beszélgetés során egy bizonyos Jäger nevű férfi is csatlakozott a társalgáshoz, aki a Duna forrásának pontos helyét firtatta. Ezzel kapcsolatban több helyszínen is készülnek Borus fogadására, aki végül elindult csónakjában.

3. rész: Borus Demeter utasa

A részlet Borus Demeter útjának, csónakjának és felszerelésének pontos leírásával veszi kezdetét. Borus gyors tempóban halad a Dunán, ritkán áll meg horgászni, ami felveti a kérdést: mi sürgeti ennyire? Fridingen városában kénytelen megállni, ahol egy ünneplő tömeg fogadja, ám reggelre nyoma sincs. Ulmban csupán egy ismeretlen férfi várja, aki a városon át követi őt vissza a csónakhoz. Az ismeretlen 1500 forintot ajánl, hogy vele hajózhasson, de Borus minden rábeszélés ellenére elutasítja a kérést.

A helyzet azonban váratlan fordulatot vesz, amikor egy csendőr megjelenik, és Borus iratok nélküli állapota miatt kellemetlen helyzetbe kerül. Az ismeretlen férfi kezességet vállal érte, és amikor a csendőrnek bemutatja az útlevelét, az annyira meglepődik, hogy elhagyja a helyszínt. Ezután Borus, a körülményekre való tekintettel, végül elfogadja az ismeretlen, Jäger nevű férfi ajánlatát, hiszen iratok nélkül Jäger segítsége jól jöhet.

4. rész: Serge Ladko 

Történelmi áttekintés Bulgária szabadságharcának eseményeire, ahol 1876-ban kitört összeesküvés keretében Ruszcsok városában Serge Ladko vált a forradalmi mozgalom vezetőjévé. Ladko, aki eredetileg dunai révkalauz volt, testileg, lelkileg és erkölcsileg is kiemelkedő alakja volt a mozgalomnak. Ellentéte Ivan Strigával, aki külsőre hasonlított ugyan rá, de jellemében és erkölcsében merőben eltért tőle, éles kontrasztot képezett. Strigát árulónak, török kémnek, csempésznek és rablónak tartották.

A konfliktus Ladko és Striga között akkor robbant ki igazán, amikor mindketten beleszerettek Natsa Gregorovicsba. Natsa elutasította Striga szerelmét, majd eljegyezte magát Ladkoval. Ezt követően Striga először egyedül, később egy haramiák csapatával támadt Ladkora, aki azonban szétszórta ellenfeleit. Ladko és Natsa összeházasodtak, és boldog életet éltek, amíg kitört a szabadságharc és Ladko hamarosan a harc egyik vezére lett. Felfegyverkezve folytatta a harcot, ahol ismét szembe találta magát Strigával, az ellenséges erők sorában.

A szabadságharcot végül levertek, és Ladko bujdosni kényszerült. Amikor a cár hadat üzent a török szultánnak, Bulgária a harcok állandó színterévé vált. Ebben a zűrzavarban Ladko egyre kevesebb hírt kapott Natsától, és aggodalmai egyre megalapozottabbá váltak.

5. rész: Dragos Károly 

Újra a ladikon találjuk magunkat, ahol Borus Demeter és Jäger együtt utazik. Borus horgászik, Jäger pedig lelkesen figyeli minden mozdulatát. Neustadt városában a bámészkodóknak eladott zsákmányból származó pénzt Jäger kezeli. Regensburgban a halakért 40 forintot fizetnek, ahol szintén nagy az érdeklődés. Az író ebben a szakaszban leplezi le az olvasók előtt, hogy Jäger valójában Dragos Károly.

Dragos elgondolkodik azon, milyen ügyesen szőtte meg a tervét, hogy Borus társaként szegődjön hozzá. Ebben a szerepben nemcsak Borust figyelheti meg közelről, hanem az egész dunai szakaszt is ellenőrizheti anélkül, hogy útitársa sejtené valódi kilétét.

6. rész: A kék szempár 

Regensburgban Dragos Károly találkozik egyik munkatársával, ahol a nyomozásukkal kapcsolatos terveket és eredményeket vitatják meg. Az utazás során Borus Demeter meglepődik azon, hogy Jägernek, akit korábban kereskedőként ismert meg, minden városban akadnak ismerősei. Jäger ezt kereskedelmi tevékenységével magyarázza.

Egy váratlan baleset során Borus sötét napszemüvege leesik, amit eddig éjjel-nappal viselt, így Dragos/Károly felfedezi Borus éles tekintetű, ragyogó kék szemét. Bár érdeklődik a szemüveg viselésének okáról, Borus csak annyit felel, hogy a fény zavarja a szemét, ami számára nem kielégítő válasz, de nem feszegeti tovább a témát.

7. rész: A vadászok és a vad

Bécsben hatalmas tömeg gyűlt össze, ahol Borus Demeter ismét sikeresen adott el halakat jó áron. A csónakban két idegen észrevette Dragos Károlyt, akit felismertek mint nyomozót, és nem örültek annak, hogy ő járja a Dunát álnéven. Az egyik idegen neve Titscha. Bécsben Dragos találkozik egy munkatársával, Ulmannal, aki azonban nem tud új információkkal szolgálni.

Borus közli Dragos/Jägerrel, hogy nem látogat meg egy bizonyos táborhelyet, de a nyomozó mégis észreveszi őt, és követi. Borus egy nyomorúságos utcában található piszkos kis üzletben tölt el fél órát, míg Dragos a közelben lesben áll. Az üzlet tulajdonosa Simon Klein, akit a helyiek zsibárusnak, uzsorásnak és orgazdának tartanak.

Dragos gyanúja Borus ellen egyre erősödik, ezért útitervük mellett embereit is felállítja az ügy megfigyelésére. Eközben a két idegen, Titscha és társa, továbbra is követi Dragost. Amikor visszaérnek a bárkához, Dragos rákérdez, hogy Borus járt-e Bécsben, de ő ezt tagadja.

8. rész: Egy női arckép

Dragos Károly felfedezi, hogy Borus Demeter festi a haját, ami alapján arra következtet, hogy eredetileg szőke lehetett. A gyanúja szerint Borus lehet a környéken garázdálkodó betörő banda vezetője. Dragos, aki magát Jägernek adja ki, figyelmezteti Borust, hogy nem biztonságos az elhagyatott helyeken éjszakázniuk a rablóbanda miatt. Borus meglepődik, mivel korábban még nem hallott róluk. Dragos részletesen beszél a bandáról és a bandavezérről, akit Ladko néven ismernek, és leírása szerint kék szemű, szőke hajú, szakállas férfi.

Esztergomnál Borus egy rövid időre elhagyja a ladikot és Szalkára megy, míg Dragos találkozik egy munkatársával és érzi, hogy hamarosan történni fog valami. Másnap viharba kerülnek, Dragos a vízbe esik, de Borus megmenti. Dragos kihűlve a víztől, Borus elindul a közeli faluba, hogy szükséges dolgokat szerezzen, például szívmelegítőt. Eközben Dragos átkutatja Borus táskáját, és egy női arcképet talál rajta a felirattal: „Szeretett férjemnek, Natsa Ladko.”

Dragos társától, Ulmanntól megtudja, hogy az előző éjszaka, amikor Borus nem volt a ladikon, a rablóbanda ismét lecsapott a közelben. Dragos kételyek között vergődik, hogyan egyeztetheti össze a tényt, hogy Borus megmentette az életét, a gyanúval, hogy ő lehet a veszélyes bűnöző, Ladko. Az események gyors ütemben haladnak, míg Dragos a rablás helyszínére siet.

9. rész: Dragos kettős kudarca

A történet egy fogadónál folytatódik, ahol két fáradt fuvaros érkezik, akik azt állítják, hogy Szentendrére tartanak. A fogadó vendégei az utóbbi időben történt rablásról beszélgetnek. Hamarosan kiderül, hogy a két fuvaros valójában a rabló banda tagjai, és náluk van a zsákmány is. Az egyikük arról beszél, hogy már nem kell sokáig félniük Dragostól, és megbeszélik, hogy hol találkoznak a többi bandataggal.

A találkozó helyszínén azonban nem sikerül kellően elrejtőzniük, és beleütköznek egy Dragos vezette rendőri különítménybe. A történet itt egy rövid időre megszakad, majd az író aznap délutánjának eseményeit folytatja, kezdve onnan, hogy Dragos és egyik embere, Ulmann elhagyják a ladikot. Elmennek a bűncselekmény helyszínére, ahol a nyomozó kikérdezi a szemtanút, aki hallotta, hogy a vezért Ladkonak szólítják, és látta, hogy sűrű szőke szakállt visel. Dragos azon töpreng, hogy Ladko hogyan változtathatta meg újra a hajszínét.

A lopott tárgyak mennyiségéből következtetve Dragos és emberei kocsit keresnek, amelyen a zsákmány lehet. A szekér nyomába eredve elérkeznek a fogadóhoz, ahol egyszerre hallják meg a nyerítéseket a sűrűből. A rablók túlerőben vannak, több rendőr megsebesül. Dragos két emberével visszatér a csónakhoz, és elhatározza, hogy visszafordul, mert meg van győződve arról, hogy a bűnbanda vezére, Ladko és Borus Demeter ugyanaz a személy. Mivel a ladikot és Borust nem találják, kiadja Borus körözését.

10. rész: A fogoly 

Az író leleplezi, hogy Borus Demeter valójában Serge Ladko, de azonnal tisztázza, hogy ő nem a bűnbanda vezetője. Elmeséli, hogy miután kénytelen volt menekülni, Szalkán telepedett le, ahol a dunai utazás ötletét eszelte ki, miután nem kapott hírt feleségétől. Külső megjelenését is megváltoztatta, hogy senki ne ismerje fel. Szalkára azért látogatott el, hogy megnézze, érkezett-e levele, de ismét csalódnia kellett.

Miután kimentette Dragos/Jägert a vízből és elment néhány szükséges dologért, megdöbbent, amikor visszatért és látta, hogy Jäger eltűnt. A bárkát kitakarította és a múlton elmélkedett, eközben nem vett észre három banditát, akik rátámadtak. Megkötözték és elhurcolták a ladiktól, majd egy hajóra vitték és a hajófenékre vetették.

11. rész: Az ellenség hatalmában

A rablók zsákmányukat a hajójukra pakolták, és továbbindultak. A történet során feltárulnak a bandavezér, Ivan Striga gondolatai is, aki úgy véli, hogy az általa elrabolt személy (akit ő Dragos nyomozónak hisz) lehet majd egy ütőkártyája, ha bajba kerülne. A hajójuk alján vízalatti rejtekhelyet alakítottak ki, hogy az ellenőrzések során ne lehessen felfedezni a zsákmányt. A hajó révkalauza Jacub Ogul, aki szintén Ruszcsok városából származik, mint Ladko és Striga.

A narratíva szerint Ivan Striga használja a Ladko nevet, bosszúból. A hajó útja során Striga időről időre kiköt, hogy információkat szerezzen, miközben a fedélzeten fogva tartanak egy fiatal nőt is Ladkon kívül. Amikor a hajó Budapestnél ellenőrzés alá esik, a rendőrök semmit sem találnak.

Striga próbál híreket gyűjteni, de eredménytelenül. Emellett rendszeres vitái vannak az ismeretlen női fogollyal, amelyek mindig eredménytelenül végződnek, és Striga dühösen távozik. Egy alkalommal Striga feltöri Borus Demeter, valójában Ladko személyes ládáit, és megdöbben egy arckép láttán. Közben Ladko megpróbál kiszabadulni a fogságból.

12. rész: A törvény nevében 

Amikorra Ivan Striga és Titscha leereszkednek a kabinba, ahol a foglyot tartották, Ladko már nem volt ott. Megtalálta saját bárkáját, amelyet a hajóhoz kötöztek, és ezen keresztül sikeresen megmenekült. Ladko rájött, hogy az elrablói folyamatosan az ő eredeti úticélja felé hajóztak, ami valamelyest megnyugtatta, ezért úgy döntött, nem tesz feljelentést, mivel abból saját magának is probléma adódhatna. Azonban, amikor Zimonyba érkezett és kikötött, azonnal letartóztatták.

13. rész: A kihallgatás

Dragos Károly megkönnyebbülten fogadja a hírt, hogy végre sikerült elfogni a rejtélyes Ladko-t, aki Borus Demeter néven hajózott. Striga viszont teljesen összezavarodik az események hallatán, hiszen azt hitte, hogy a megszökött foglya Borus volt, és hogy az ő dereglyéje állt a parton. Azonban az emberek egy Ladko nevű bandavezérről beszéltek, akiről Striga jól tudta, hogy valójában ő maga az.

Eközben Dragos egyeztet a vizsgálóbíróval, hogy ő a háttérből figyeli tovább az eseményeket. Ladko nem érti a történéseket, és nyugodtan várja a fejleményeket. A kihallgatás során kiderül, hogy Ladkót a bandavezérnek tartják, aki Borus Demeter álnéven hajózott, haját festette, és szemüveget viselt álcaként.

A kihallgatást követően Striga a tömegben áll, hogy szemügyre vegye a foglyot, de nem ismeri fel benne Ladkot. Ekkor elhatározza, hogy lemegy Szalkára, és magát kiadva Borus Demeternek, cáfolja a fogoly állításait, ezzel biztosítva, hogy őt zárják be helyette. A terv sikerrel jár, és Ladko nagyobb veszélybe kerül, mint valaha.

14. rész: Ég és föld között

Ladko egy őr által adott újságból értesül arról, hogy szörnyű mészárlást követtek el hazájában a törökök. Natsa iránti aggodalmában elhatározza, hogy meg kell szöknie a börtönből. Míg az ablakrácsokat reszeli, a nyomozás és a tanúk szembesítése zajlik, de a nyomozás stagnál, mivel a tanúk nem tudják felismerni a rablóvezért.

Napokon át tartó küzdelem és tervezés után végül sikerül megszöknie, és a börtön közelében véletlenül Jägerbe (Dragos nyomozó) ütközik. Ladko számára ez a találkozás a legjobb fordulatnak tűnik, hiszen úgy véli, egy barátba botlott.

15. rész: Közel a célhoz 

Kilenc napja, hogy újra együtt utaznak; Ladko ismét Borusként, Dragos pedig Jägerként azonosítja magát. Dragos egyre inkább kételkedik Ladko bűnösségében, de képtelen ésszerűen alátámasztani gyanúit. Gyors ütemben haladnak előre, és közben egy újabb rablás történik, amely ismét Borus ártatlanságát erősíti meg.

Amikor megérkeznek Ruszcsokba, Ladko beismeri Jäger/Dragosnak, hogy célja mindvégig ez a város volt, majd kiszáll a bárkáról, azzal a szándékkal, hogy ha minden jól megy, nem egyedül tér vissza. Ezután bemegy a városba, Dragos pedig követi őt.

16. rész: Az elhagyott ház

Miközben Dragos követi Ladkot Ruszcsok utcáin, felismeri Titschát. Egy kocsmába invitálja, ahol azt sugallja, hogy ő is a bandához tartozik, és együtt raboltak Esztergomnál. Ebből a beszélgetésből Dragos megtudja, hogy a bandavezér valójában egy Striga nevű ember, aki Ladko nevét használja.

Emellett kiderül, hogy Striga azt terjeszti, Ladko meghalt, és hogy Natsát is fogva tartja a hajóján. Ezt követően együtt mennek Ladko házához. Míg a haramia segítségért rohan egy rendőrért, hogy feladja Ladkot, Dragos közben elviszi Ladkot a helyszínről, ezzel megakadályozva a letartóztatását.

17. rész: A folyam sodrában

Dragos leleplezi igazi kilétét és elmondja, mit tudott meg a helyzetükről. Azonnal üldözőbe veszik a rablóhajót, és rövid időn belül utol is érik azt. Ladko felkapaszkodik a hajóra, harcképtelenné teszi Jacub Ogult, a révkalauzt, és magával viszi az ő bárkájukhoz.

A kormányost is magával hurcolja, hogy Strigáék kormányos nélkül maradjanak. Jacubot Dragos felügyelete alá helyezi és segítségért küldi, miközben ő maga visszaevez a hajóhoz, hogy rendezze a helyzetet.

18. rész: A dunai révkalauz

Dragos a legközelebbi tanyához siet, ahol szekérhez jut. Ezzel beutazik a legközelebbi városba, ahol Jacub Ogult börtönbe helyezi, majd ő maga további munkához lát. Sulinába érkezik, ahol rendőri segítséget kér. Közben Ladko révkalauzként ajánlkozik Striga számára. Striga eleinte meglepődik, de mivel sürgősen kormányosra van szüksége, örömmel fogadja Ladko ajánlatát. Ladko így megtudja a hajó titkát, a rejtett raktárról.

A tenger közelében Ladko szándékosan homokzátonyra vezeti a hajót. Striga rálövésre kerül sor, de nem találja el Ladkot, aki viszont szíven szúrja Strigát. Striga emberei ekkor megfutamodnak. Egy gőzhajó közeledik, amitől Ladko megijed, de az utolsó pillanatban elhajol. Ekkor érkezik meg Dragos vezette gőzhajó a rendőrséggel.

Ladko átkutatja a hajót, és megtalálja Natsat, ezzel véget ér a hosszú keresés és a drámai események sorozata.

19. rész: Utószó 

A tárgyalás során minden rejtély megoldódik, és a bűnösök büntetést kapnak. Egy évvel később kitör az orosz-török háború, melynek eredményeképpen Bulgária független országgá válik. Ladko és családja visszatérnek Ruszcsokba, ahol folytatják korábbi boldog életüket. Barátságukat Dragossal máig ápolják. Natsa három fiúgyermeket szült: a legidősebb révkalauz lett, a középső horgász, a legkisebb pedig nyomozó. A család még ma is a Duna partján él.

Jules Verne: A dunai hajós olvasónapló

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük