Kosztolányi Dezső: Édes Anna olvasónapló

Kosztolányi Dezső: Édes Anna olvasónapló

Műfaj: Lélektani regény

Fontosabb szereplők:

 • Kosztolányi Dezső: Édes Anna olvasónapló
  Kosztolányi Dezső: Édes Anna olvasónapló

  Édes Anna: a cselédlány, aki gyilkosságot követ el

 • Vizyék: a méltóságos úr, a méltóságos asszony és fiuk, Jancsi
 • Moviszter doktor: az orvos, aki Annát vizsgálja
 • Ficsorék: a házmester házaspár
 • Druma Szilárd: a védőügyvéd

Fő témák:

 • Sors, determinizmus vs. szabad akarat
 • Szegény-gazdag ellentét
 • Úr-cseléd viszony
 • Nyelvi kifejezőképesség határai
 • Emberi kapcsolatok természete
 • Történelem és egyén sorsa
 • Erőszak, brutalitás, embertelenség a 20. században
 • A lélek rejtélye, az emberi személyiség sokszínűsége
 • Megbocsátás, irgalom, keresztény szeretet fontossága

Kosztolányi Dezső: Édes Anna olvasónapló történet

1919 nyarán Édes Anna, a szegény vidéki lány cselédként áll be a budapesti Vizy családhoz. A Tanácsköztársaság bukása után a társadalmi légkör feszült, a szegények és a gazdagok közötti ellentét éles. Anna hamarosan rájön, hogy a Vizy-házban nem minden rózsaszín. A méltóságos úr zsarnokos, a méltóságos asszony pedig kegyetlen és gőgös. Anna elszigetelten érzi magát, egyedül kell szembenéznie a megaláztatásokkal és a nehézségekkel.

Egy napon Anna megismerkedik Patikárius Jancsival, a Vizyék szomszédjával. A fiatalember udvarolni kezd neki, de Anna nem meri viszonozni az érzéseit. Fél a társadalmi különbségektől, és attól is tart, hogy a méltóságos úr dühös lesz rá.

Egy tragikus bálon Anna elveszíti a fejét, és megöli a méltóságos urat és a méltóságos asszonyt. A gyilkosság után Annát letartóztatják és bíróság elé állítják. A tárgyaláson hiába keresik a tett okát, Anna nem tudja szavakba önteni szenvedéseit. A regény nyitva hagyja a kérdést: miért tette?

Jelentőség:

Az Édes Anna Kosztolányi egyik legismertebb és legkedveltebb regénye. A mű mélyen ábrázolja az emberi lélek rejtélyeit, a társadalmi igazságtalanságot és a 20. század tragikus sorsfordulatait. A regényt magyar irodalom egyik klasszikusának tartják, és számos nyelvre lefordították.

Stílus:

Kosztolányi lírai prózája gyönyörű, érzékletes leírásokkal teli. A regény tele van szimbólumokkal és motívumokkal, amelyek tovább mélyítik a történet mondanivalóját. A narrátor objektív szemszögből mesél, de néha betekintést enged Anna gondolataiba és érzéseibe.

Az Édes Anna elemzése: rejtett mélységek és ellentmondások

Az Édes Anna, Kosztolányi Dezső remekműve, nem csupán egy izgalmas történet, de a mélyebb értelmezésre is nyitott műalkotás. Számos réteget tár fel az emberi lélek rejtélyeiről, a társadalmi igazságtalanságról és a szabad akaratról.

A regény egyik legfőbb kérdése: Miért követi el Anna a gyilkosságot? Erre a kérdésre nincs egyértelmű válasz. Németh László író szavaival élve: „Szabad-e ennyire elhallgatni az összeadást s egyszerre az összeggel robbanni ki?”. A regény tele van rejtélyekkel és ellentmondásokkal, amelyek arra ösztönzik az olvasót, hogy maga keresse a választ.

Kosztolányi nem ad egyszerű magyarázatot Anna tettére. Az író elutasítja azokat az elméleteket, amelyek egyetlen okra vezetik vissza a cselekményt. Helyette az emberi lélek bonyolultságát és a körülmények összefonódását hangsúlyozza. A bíróság elnöke is elismeri, hogy „egy tettet nem lehet megmagyarázni se egy okkal, se többel, hanem minden tett mögött ott az egész ember, a teljes életével”.

Az Édes Anna nem csupán egyéni tragédia, de a társadalmi igazságtalanság tükre is. A cselédlány szolgasorbban él, Vizyék kizsákmányolják és megalázzák. Moviszter doktor szavaival: Annával „gépként bántak, nem tekintették embernek”. A lányban felgyűlik a feszültség, amely a gyilkosságban robban ki.

Ugyanakkor a regény rámutat arra is, hogy a függőség kölcsönös. Vizyné ragaszkodik Annához, és fél, hogy elveszíti. A két nő sorsa összefonódik, és mindketten elveszítik szabadságukat a kapcsolatban. Ez a kölcsönös függőség eltorzítja mindkettőjük személyiségét.

Anna tragédiája az emberi természet végletességének is példája. A lány lemond a választás és a változás lehetőségéről, és behódol a sorsnak. Moviszter doktor figyelmezteti, hogy „nem is olyan jó az a nagyon jó cseléd. Legyen olyan, mint a többi: jó is meg rossz is”, de Anna nem képes kilépni a ráerőltetett szerepből.

Az Édes Anna nyitott befejezése arra ösztönzi az olvasót, hogy tovább gondolkodjon a regény üzenetén. Nincs egyértelmű válasz a kérdésekre, de a mű arra ösztönöz minket, hogy szembenézzünk az emberi lélek sötét oldalával, a társadalmi igazságtalansággal és a szabad akarat korlátaival.

Ez az elemzés csak a regény néhány fontosabb aspektusát érinti. Az Édes Anna tele van szimbólumokkal, motívumokkal és rejtett utalásokkal, amelyek további értelmezési lehetőségeket kínálnak. A mű igazi értéke az összetettségében és a gondolkodásra ösztönző erejében rejlik.

A szegénység-gazdagság ellentéte:

Az Édes Anna egyik kulcsfontosságú témája a szegénység és a gazdagság közötti ellentét. Bár ez a kontraszt motiválja Anna tettét, és határozott hátteret ad a történetnek, nem ad teljes választ a „Miért?” kérdésre. A regény kurzusváltás idején játszódik, a vörösből a fehérbe való átmenetkor, de ez a változás nem érinti az emberi lényeg mélyét. A szerepek, a külsőségek változnak, de a hatalmi struktúrák és az emberi kapcsolatok természete változatlan marad. A szegénység és a gazdagság ellentéte nem csupán szociális, de nyelvi is: Anna képtelen önmagát kifejezni a Vizyék világában.

Nyelvi kifejezőképesség:

Anna nyelvi szegénysége és artikulációra való képtelensége éles kontrasztot képez a többi szereplő locsogásával. A regény elején és végén is visszatérő motívum a szavak tengerében elvesző lényeg, a kimondhatatlan titok. Anna nem tudja szavakba önteni szenvedéseit, ezért a tettek nyelvén szól. A bírósági tárgyaláson az elnök fordítja le emberi beszédre Anna hallgatását, míg Kosztolányi a nyelv segítségével ábrázolja a nyelvi képesség beszűkülését. Anna érzékszerveire hagyatkozik, a világgal való idegenségét szaglási benyomások és vizuális metaforák érzékeltetik.

Tárgyak világa:

Az Édes Annában a történelem, a társadalom és az emberi viszonyok kuszáltsága a tárgyak szintjén is megjelenik. A regényt az áttekinthetetlen zűrzavar leírása indítja, amely Anna belépésével sem változik meg. A Vizy-ház tárgyai ellenségesnek tűnnek számára, a rend és a káosz motívumai átszövik a cselekményt. A tárgyak szimbolikus jelentéssel bírnak, Anna bezártságát, elnyomását és a Vizyék világával való idegenségét tükrözik.

A tárgyak lázadása:

Az Édes Annában a tárgyak világa szimbolikus jelentéssel bír. A Vizy-ház kaotikus berendezése idegenséget kelt Annában, a bútorok „mérhetetlen rémülettel” töltik el. A nagytakarítás után a rend látszata uralkodik, de a bál utáni romlott ételmaradékok „futurista” látványa újra felforgatja a rendet. A tárgyak lázadása Anna lelkiállapotát tükrözi, kikerülhetetlenné téve a gyilkosságot. A Vizy-ház káosza a világ emberidegenségét jelképezi, Anna sorsa pedig a huszadik század pusztító tendenciáit: a harmónia hiányát, az erőszakot, a brutalitást.

Freudi mélylélektan:

Anna tettének motivációja összhangban áll a freudi mélylélektan elfojtás-kitörés tanával. A sok apró megaláztatás robban ki a bál éjszakáján, a cselédlány kimerültségében. Kosztolányi ábrázolása összhangban van a freudi felfogással, de a sokszínű személyiségről vallott nézete miatt az Édes Annát nem tekinthetjük pusztán egy pszichoanalízisre épülő regénynek. A szerző ironikusan ábrázolja a védőügyvédet, aki Pierre Janet lélektani tanulmányából idéz Anna tettének indoklására.

Ferenczi Sándor:

Inkább Ferenczi Sándor a kriminológia és a pszichoanalízis kapcsolatát vizsgáló műve áll közel Kosztolányi felfogásához. A bűnösök vallomása és a bűncselekmény körülményei nem magyarázzák meg teljes mértékben a tett okát. A külső körülmények nem indokolják a tettet, a tettes pedig maga sem tudja, mi vitte rá. Druma Szilárd politikai hátteret keres, Ficsor szerint Anna előre kitervelte a gyilkosságot, Ficsorné szerint rossz lány volt. Csak Moviszter áll ki Anna mellett.

Moviszter:

Moviszter központi szerepet játszik a műben. Bár véleménye szubjektív, felfogása alapvető vonásokban Kosztolányi kései verseinek világképét tükrözi. Az orvos sztoikus nyugalommal igyekszik távol tartani magától a világot, őrizni függetlenségét. Lelkében azonban ott éli a részvét minden megalázott embertársa iránt. Nem tartozik se burzsoáziához, se kommunistákhoz, de tagja az emberi közösségnek, mely magában foglalja az egész világot.

Keresztény szeretet:

Hogyan lehet úrrá lenni a káoszon? Moviszter az irgalom, a keresztény szeretet és alázat fontosságát hirdeti. Elveti a nagy és fellengzős eszméket, melyek szentesítik a bűnt. Tudja, hogy a világ nem a tökéletesség színtere, s vallja, hogy az eszmény, Krisztus országa a lélekben van.

A könyörület:

A könyörület, a szeretet és az irgalom a legfőbb érték az Édes Annában. Ezt jelzi a latin nyelvű halotti szöveg is a regény elején. Az egyetemes nyelven megfogalmazott ima könyörgés a cselédlányért, az áldozatokért, a szereplőkért, valamennyiünkért.

Összefoglalva: Kosztolányi Dezső: Édes Anna olvasónapló

Az Édes Anna nem csupán egy izgalmas krimi, de a mélyebb értelmezésre is nyitott műalkotás. A regény a huszadik század pusztító tendenciáit tárja elénk, de ugyanakkor reményt is ad a keresztény szeretet erejében. Kosztolányi nem ad egyszerű magyarázatot Anna tettére, de arra ösztönzi az olvasót, hogy szembenézzen az emberi lélek sötét oldalával

Érdekességek:

 • A regényt 1958-ban Fábri Zoltán filmesítette meg Törőcsik Mari főszereplésével.
 • Az Édes Anna szerepel az Egri László-féle 100 magyar regény, amit el kell olvasnod listáján.

Kosztolányi Dezső: Édes Anna elemzés

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük