Madách Imre: Az ember tragédiája olvasónapló

Szereplők:

Madách Imre: Az ember tragédiája olvasónapló
Madách Imre: Az ember tragédiája olvasónapló

Ádám
Éva
Lucifer
Az Úr hangja
Péter apostol / Főpap / Eretnek
Catulus / Udvaronc
Saint-Just
Robespierre / Tudós a falanszterben
Rudolf császár
Kepler tanítványa
Föld szellemének szava

 

Madách Imre: Az ember tragédiája olvasónapló

1. szín: A Menny

Isten megteremti a világot, és az angyalok kara dicsőíti érte. Azonban egyikük, Lucifer, fellázad ellene, és szembehelyezkedik vele. Lucifer kiválik az angyalok közül, és mindenhol viszályt akar kelteni. Isten az Édenben neki adja a tudás és a halhatatlanság fáját. Lucifer számára ez a kis föld is elegendő, hogy megteremtse a tagadás birodalmát.

2. szín: A Paradicsom

Ádám és Éva a Paradicsomban rábukkannak a tudás és a halhatatlanság fájára, de az Úr megtiltja nekik, hogy egyenek róla. Ekkor megjelenik Lucifer, aki ráveszi őket a tiltott gyümölcs elfogyasztására. Tettük következményeként kiűzetnek a Paradicsomból.

3. szín: A Paradicsomon kívül

Ádám és Éva azon törekvése, hogy otthont teremtsenek maguknak, Lucifer segítségével új dimenziót nyer: a magány elkerülése érdekében ő nimfákat alkot, és a Reményt adja át nekik. Ádám további tudásra vágyik, amit Lucifer szintén biztosít számára egy manipulált jövőkép formájában, majd kísérőként végigvezeti őket a történelem útvesztőin, kezdve az ókortól.

4. szín: Egyiptom

A fáraó, Ádám tróntermében egy rabszolga pánikszerű menekülésének szemtanúja. Felesége, Éva azonnal segítségére siet, de késve érkezik, és a férfi élete kioltódik. A tragédia mélyen megérinti Ádámot, Éva hűséges szerelmének hatására pedig úgy dönt, hogy felszabadítja a piramison dolgozó rabszolgákat. Eddig dicsőség vezérelte cselekedeteit, de ezúttal valami új érzés fogja el. Lucifer bepillantást enged a jövőbe, amely képe megfélemlíti Évát, így mindent hátrahagyva továbbutaznak Luciferrel. Ádám felismeri eddigi tetteinek súlyát és megfogalmazódik benne az egyenlőség gondolata.

5. szín: Athén

Miltiádész, más néven Ádám, harcba indul városa védelmében. Felesége, Éva és fia, Kimón otthon maradnak. Miltiádész távollétében a város lakói lázadást szítanak ellene, még azok is elpártolnak tőle, akiket korábban jól tartott és barátaiként tekintett rájuk. Ekkor megjelenik Lucifer, aki közli, hogy Miltiádész tudomást szerzett a terveikről és hamarosan visszatér. Az ellenségeskedők megpróbálták elfogni feleségét és gyermekét is, de ők időben elrejtőztek. Ádám sebesülten tér vissza a csatából, miközben a népharag tovább lángra lobban. A meggyengült hadvezér már nem képes kiállni igazáért, ezért végül lefejezik. Ahogy korábban elküldte katonáit, úgy fordul ellene a nép. A történetben a szabadság eszméje és a nép gyávasága, elnyomása állnak szemben egymással.

6. szín: Róma

Ádám és Éva Lucifer társaságában és néhány nemes között dőzsölnek, gladiátorok, táncosok és gazdagság veszi őket körül, de ennek ellenére nem érzik magukat boldognak. Ekkor Lucifer egy gyászmenetet vezényel a terembe. Az esemény során Hippia, egy nemes hölgy megcsókol egy pestisben elhunyt személyt. Péter apostol jelen van és elítéli a jelenlévőket, új eszméket hirdet, majd megkereszteli a haldokló lányt. Ádám és Éva Pál apostol mellett döntenek, aki a szeretet és testvériség fontosságáról beszél nekik, míg Lucifer követi lépteiket.

7. szín: Konstantinápoly

Tankréd, más néven Ádám, a kereszteshadjáratokból hazatérve szállást keres, de sehol sem fogadják be. Lucifer fegyverhordozójaként tűnik fel mellette. Az utcákon többször találkozik eretnekekkel, akiket egy „i” betű miatt máglyára visznek. Ádám találkozik Évával, aki Izóra néven azoktól az emberektől menekül, akik korábban megpróbálták őt megölni. A lány apácának áll, így szerelmük reménytelen. Ádám csalódik az egyház megkövesedett és elkorcsosult tanításaiban, és a tudomány felé fordul.

8. szín: Prága

Ádám Kepler szerepében jelenik meg, míg Éva Borbála néven mutatkozik be. Együtt élnek Rudolf császár udvarában. Kepler kutatásait saját zsebből finanszírozza, és megélhetését is biztosítania kell, ezért kénytelen a jóslás, mint áltudomány felé fordulni. Közben felesége titkos találkozókat folytat egy udvaronccal. Kepler minden pénzét a nagyravágyó Borbálára költi. Álmában már egy új világkép formálódik meg előtte; a francia forradalom jelenetei tárulnak fel előtte.

9. szín: Párizs

Ezt a jelenetet gyakran „álom az álomban” színként is emlegetik, ahol az álmodó Kepler, azaz Ádám, Danton szerepében jelenik meg. Az első szavai, amelyeket kimond, mára már jól ismert szállóigévé váltak: „Egyenlőség, testvériség, szabadság!” Ez a csodálatos jelmondat azonban nem valósulhat meg, mivel a háttérben sorozatos kivégzéseket hajt végre a nép. Éva kétszer is megjelenik a jelenetben, először a vérpadon egy gyönyörű márkinőként, majd egy forradalmi nőként. Danton, aki nem ismert kegyelmet vérbíróként, mégis meghatódik, amikor Éva megáll előtte. A jelenetben Robespierre is felbukkan, aki Danton kivégzésére törekszik.

10. szín: Prága II.

Kepler, azaz Ádám, felébred egy álmából, amely csodálatot és borzalmat is kelt benne a véres áldozatok miatt. Mindazonáltal optimistán tekint a jövő felé. Éva az elmúlt éjszakát egy udvaronccal töltötte, de csalódottsággal emlékezik vissza erre. Következő utazása előtt Keplerhez látogat egyik tanítványa, aki a legtehetségesebbek közé tartozik. Kepler megosztja vele, hogy a tudomány korlátok között mozog, és végső soron értelmetlen. Emiatt arra kéri tanítványát, hogy égesse el a régi törvényeket, és gondolkodjon saját fejével, ne támaszkodjon az elavult tanokra.

11. szín: London

Az ipari forradalom korában járunk Angliában, ahol a kapitalizmus virágzását látjuk. Ádám több alakban is feltűnik, például munkásként és öregemberként, miközben Luciferrel csak szemlélődnek.

Kezdetben Ádám lenyűgözve van az új világtól, de amikor a tömegbe vegyül, kiábrándul az emberek pénzcentrikus magatartásától. A kocsmában a munkások a gépeket okolják megélhetésük elvesztéséért, és panaszkodnak, hogy pénzzel mindent meg lehet vásárolni. Lucifer megjegyzi, hogy még Évát is, aki éppen polgárlányként lép ki a templomból.

Éva egy mézeskalács szívet kap egy gyermekkori barátjától, amit boldogan elfogad. Amikor Ádám és Lucifer megpróbálnak közelíteni hozzá, Éva anyja elutasítja őket, de amikor megtudja, hogy Ádám gazdag kereskedő, ráveszi lányát, hogy válassza Ádámot, így Éva eldobja a mézeskalács szívet és drága ékszereket fogad el helyette.

Eközben nagy zaj keletkezik, egy férfit akasztani visznek, aki a gyárban dolgozva elvesztette az egészségét, és munkahelyi baleset miatt kirúgták őt és feleségét is, miután a gyáros fiát megölte. A gyáros fia halálát követően a gyáros nem bírta feldolgozni veszteségét, így a gyilkost kivégzik. Éva egy csokrot helyez el egy szentkép mellett, de a virágok elhervadnak, Ádámtól kapott ékszerei pedig kígyókká és gyíkokká változnak. Ádámot és Lucifert hamis pénzadás miatt keresi a rendőrség.

Végül visszatérnek a Tower tetejére, ahol Ádám teljesen kiábrándul ebből a világból. A jelenet végén a szereplők egy hatalmas sírt ásnak, melybe egyenként beleugranak, miután elmondták búcsúversüket. Éva az egyetlen kivétel, aki búcsút int a földi világnak, majd az égbe emelkedik.

12. szín: Falanszter

A legtehetségesebbeket is arra kényszerítik, hogy a tudósok által kijelölt munkát végezzék, mint például Michelangelónak, akit egyforma székek gyártására köteleznek. Egy „U” alakú épületben a jobb szárnyban gőzgépek mellett munkások dolgoznak, míg a bal oldalon természettudományi eszközök sorakoznak.

Mindenki egyenruhát visel, és Ádám Luciferrel együtt a középpontban bukkan elő a földből. A tudósok szerint négyezer év múlva a Nap kihűl, addigra kell pótolni az onnan származó energiát. A világot teljes mértékben a tudomány irányítja, így a feleslegesnek ítélt dolgokat, mint a virágok, állatok és még az érzelmek is múzeumokba kerültek.

Az emberek számokkal vannak megkülönböztetve, és bár itt mindenki egyenlő és testvériség uralkodik, az emberek mélyen boldogtalanok. Amikor Ádám megpillantja Évát, azonnal beleszeret, amiért a tudósok kórházba akarják szállítani kezelésre. Ádám végül úgy dönt, hogy elhagyja ezt a világot is.

13. szín: Az űr

Ádám egyre távolabb kerül a Földtől, mégis visszatérésre vágyik, és a küzdelem mellett dönt. Lucifer minden eszközt bevet, hogy eltántorítsa terveitől, meggyőző érveket hoz fel, és sorra veszi Ádám összes kudarcát. Ám ő kitartó marad, és továbbra is a visszatérés mellett áll.

14. szín: Eszkimó – világ

Az ember minden méltóságát elveszítve, hóba és sárba fagyva tengeti életét, miközben lassan állati állapotba süllyed. Ádám még Éva ölelő karjaiban sem képes megtalálni a biztonságot és a megnyugvást.

15. szín: Záró szín

Lucifer és Ádám közötti vita tovább folytatódik, mely során Lucifer még az ember szabad akaratát is kétségbe vonja. Ádám öngyilkosságot fontolgat, hogy bebizonyítsa: ő rendelkezik szabad akarattal. Ebben a kritikus pillanatban Éva megjelenik, és bejelenti, hogy gyermeket vár. Ádám rájön, hogy folytatnia kell a küzdelmet, bár kétségek gyötrik.

Számos kérdés foglalkoztatja, mint például hogy van-e fejlődés, vagy mi lesz az emberiség sorsa, de az Úr csupán reményt kínál válasz helyett. Éva lesz Ádám társa egy életen át, ő képviseli a szerelmet, a költészetet és a művészeteket. Lucifer is Ádám oldalán marad, örökös tagadásával és érveivel a kétkedést szimbolizálja, ami sok öröm forrása is lehet. Az élet fontosságát hangsúlyozva, az ember választási lehetőséget kap a jó és a rossz között.

Az Úr adja meg a végszót: „Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál!”

Madách Imre: Az ember tragédiája olvasónapló

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük