Erich Kästner: A repülő osztály olvasónapló

Szereplők:

Erich Kästner: A repülő osztály olvasónapló
Erich Kästner: A repülő osztály olvasónapló

Kästner, az író
Kästnerné, Az író anyja
Bökh doktor – az internátus vezetője, a gimnazisták körében csak „Justus”
Nemdohányzó – később Robert Uthoff, Justus egykori barátja
Johnny Trotz – A repülő osztály vezetője
Martin, Sebastian, Fridelin, Matthias, Kreuzkamm és Uli – alsó tagozatos gimnazisták, a színdarab szereplői
Egerland – egy reálgimnazista, az előbbiek ellenfele
Egerland anyja
Wawerka – Egerland „embere”
A Nemdohányzó
„A szép” Theodor – nyolcadikos tanuló, szobafőnök
Kreuzkamm professzor – a kis Kreuzkamm papája, némettanár
Justus, Doktor Bökh; gimnazisták; tanárok; reáliskolások; utasok; állomásfőnök; ápolónő stb.

Helyszínek:
Berlin; Zugspitze lábánál; New York és Berlin közötti tengeri út; Kirchberg; Hermsdorf; Martinék otthona

Erich Kästner: A repülő osztály olvasónapló

Az előszó első része

Kästnerné vitába száll fiával, aki évek óta halogatja karácsonyi történetének megírását. A nyár közepén úgy dönt, hogy fiát olyan helyre küldi, ahol még a nyár derekán is hó található, remélve, hogy ez majd ihletet ad neki. Választása Felső-Bajorországra esik, ahol a Zugspitze csúcsán nyáron is maradandó a hó. Itt írja meg végül a fiú a történetét.

Az előszó második része

A fiú kellemesen tölti idejét, és mielőtt hozzáfogna a karácsonyi történet írásához, elmesél egy másik történetet. Ez a történet egy kisfiúról szól, akinek amerikai édesanyja és német édesapja volt. A szülők gyakran veszekedtek, amíg egy nap az édesanya el nem szökött. Az édesapa nem vállalta fel a négyéves fiú nevelését, így hajóra tette őt, amely Németországba indult, a kapitánynak azt az utasítást adva, hogy a nagyszülei majd fogadják őt.

Azonban a kikötőben senki sem várt a kis Jonny Trotzra, így a kapitány egy nővér gondjaira bízta, aki később egy internátusba helyezte. Míg az internátust és környezetét ismerteti, a fiú arról mesél, hogy írás közben csodálatos táj veszi körül, barátságos állatok társaságában, mint Gottfried, a pillangó, és Eduard, a tehén. Jonny végül a János Zsigmond Gimnázium internátusában köt ki, ami a karácsonyi történet színtere lesz, és ahol szenvedélyesen olvas és titokban történeteket ír.

1. fejezet

A Kirchbergi Internátusban az olvasó találkozhat a mindig éhes Matthiassal, a kissé bátortalan Ulittal, Jonnyval, a költővel, Sebastiannal és az osztályelső Martinnal. Ezek a diákok készülnek a karácsonyi előadásukra, miközben versengés alakul ki a felsősökkel, akik táncpróbát szeretnének tartani ugyanabban a próbateremben. A darab, amelyet próbálnak, „A repülő osztály” címet viseli.

A történet szerint a jövőben a földrajz órákon a tanulók elrepülnek a tananyag helyszíneire, beleértve a Vezúvot és a piramisokat, ahol Ulit, aki lányként öltözött, egy múmia magával viszi. Később az Északi-sarkra és az égbe is eljutnak, ahol Szent Péterrel találkoznak, aki éppen a karácsonyt ünnepli. Az előadás végén Szent Péter visszaadja Ulit, és együtt éneklik a „Csendes éjt”.

A próbák kezdetét azonban megszakítja Fridolin bejelentése, aki arról tájékoztatja a diákokat, hogy a reáliskolások megtámadták és megverték őt és Kreuzkammot, akit foglyul is ejtettek, a német dolgozatfüzetekkel együtt. Ez a hír hatására az összes fiú azonnal elszalad, hogy megbosszulják társaikat.

2. fejezet

A fiúk a Nemdohányzóval találkoztak, aki nem egy helyet, hanem egy személyt jelöl. Valódi nevét senki sem ismeri, nevét ironikusan kapta, mivel bár sokat dohányzik, mégis vasúti másodosztályú nemdohányzó kocsikban él. A diákok nagyra tartják őt, majdnem annyira, mint osztályfőnöküket, Doktor Bökhet, akit igazságossága miatt Justusnak is neveznek.

Nemdohányzó azt állítja, hogy zongoraórákat ad a városban, de pletykák szerint valójában egy füstös kocsmában játszik zongorán. Ez a tény azonban kevésbé foglalkoztatja a fiúkat. Uli és Matthias a találkozó helyén várják a többieket, beszélgetésük során Uli a gyávaságát, Matthias pedig saját butaságát emlegeti, bár ő biztos benne, hogy bokszoló lesz, amihez szerinte nem kell sok ész.

A fiúk egy korábbi összetűzésükről is beszámolnak, amely a reáliskolásokkal történt egy zászló miatt, és elhatározzák, hogy visszaszerzik a dolgozatfüzeteket. A beszélgetés során Bökh neve is felmerül, és úgy tűnik, hogy Nemdohányzó is ismerte őt valamikor. A fiúk ezután elrohannak a város felé.

3. fejezet

A fiúk gyorsan elindulnak a város felé, és útközben néhány harmadéves diákot is magukkal hívnak Kreuzkamm kiszabadítására. Martin felderítésre indul, míg Sebastian bekopog a reáliskola vezetőjének, az Egerland családnak az ajtaján. Az anyától megtudja, hogy Kreuzkamm valószínűleg a pinceben van fogva tartva.

Sebastian beszél Egerlanddal, aki bocsánatkérő levelet követel cserébe a fogoly szabadon engedéséért. A fiúk azonban ezt elutasítják és úgy döntenek, hogy inkább megtámadják az épületet. Ekkor megjelenik Nemdohányzó, aki egy másik megoldást javasol: hívjanak ki párbajra a reáliskolások legerősebb tagját, és ebben Matthias mérkőzzön meg vele. A párbaj eredménye döntse el a helyzetet.

4. fejezet

A kihívott párbaj során Matthias lélegzetelállító győzelmet arat a reáliskolások legjobbja felett, azonban ellenfelei mégsem hajlandóak kiadni Kreuzkammot. Még az ellenfél csapatának vezetője, Egerland is kénytelen szégyenkezni ezen tett miatt. Matthias és Sebastian elhagyják a többieket, hogy hócsatába kezdjenek, eközben pedig sikeresen kiszabadítják a foglyot.

A dolgozatfüzetek már csak hamuként maradtak meg, de a két őrt sikerült legyőzniük. Gyorsan visszacsatlakoznak a hócsatához és ezt a csatát is megnyerik. A reáliskolások dühükben a foglyon akarnak állt bosszút, de az már messze jár. A vereség hatására Egerland lemond vezetői posztjáról.

5. fejezet

Az internátus kapujában egy nyolcadik osztályos diák, akit „Szép Theodornak” hívnak, már várja a fiúkat. Örömét leli abban, hogy elkapta őket és elvezeti őket nevelőtanárukhoz, Dr. Bökh-höz. A tanár meghallgatja a fiúk magyarázatát arról, miért kellett távozniuk az iskolából, és bár dicséri őket, nem érti, miért nem kérték előbb az engedélyét. A karácsonyt követő hétvégére megvonja tőlük a kimenőt, de megígéri, hogy aznap este ő lesz a vendéglátójuk egy kakaóra.

Dr. Bökh egy személyes történetet is megoszt velük: mesél arról, hogy ő maga hogyan szökött meg nap mint nap a gimnáziumból negyedikes korában, amikor édesanyja kórházban volt. Bár minden alkalommal elkapták és megbüntették, ő kitartott amellett, hogy látogassa édesanyját.

Egy barátja még azt is vállalta, hogy helyette zárják be, hogy ő szabadon mehessen. Az igazgató végül megértette cselekedeteinek indokát, és ez adta Dr. Bökh elhatározását, hogy ő maga lesz az iskola nevelőtanára, hogy a diákoknak legyen valaki, akivel mindenről beszélhetnek. Barátja azonban tragédia után eltűnt.

A fiúk megállapítják, hogy ez a barát nem lehet más, mint Nemdohányzó.

6. fejezet

Vacsora után Martin nekilát a névsort írni a német dolgozatjegyekhez, majd átmegy a többi hálóterembe, hogy összegyűjtse a jegyeket. A korábban szigorú Szép Theodora most engedékenyebb, hatással volt rá Justus története. Martin és Jonny eltervezik, hogy másnap összehozzák Justust és Nemdohányzót.

Martin közben egy lenyűgöző festményt készít szüleinek, tehetségét ezen a területen is bizonyítva. A fiúk közben Matthiast megtréfálják, és a nyolcadikosok szellemjárást rendeznek. Az est végül csendesedik, a hálótermek nyugalma között csak Jonny marad ébren, aki az ablakpárkányon ülve arról álmodozik, hogy egyszer vidéken fog élni. Elképzeli, hogy öt gyereke lesz, akiknek jó apja lesz, megfelelő feleséget választ magának, és Martin is ott lesz majd velük, aki továbbra is festeni fog, míg ő könyveket ír.

7. fejezet

Az iskolában Kreuzkamm tanár úrnak be kell számolniuk a történtekről. A tanár bírálja Kreuzkamm szüleit, és saját magát is, amiért nem vették észre, hogy a fiú az előző este eltűnt. Az osztály ezen nevet, miközben Uli óra előtt egy papírkosárba került felakasztva a plafonra, ami miatt az egész osztálynak nehéz dolgozatot kell írnia.

Közben megérkezik a posta, sok diák kapja meg az otthonról küldött utazási pénzt a karácsonyi szünetre. Matthias kiegyenlíti adósságait és mindenkinek vesz kalácsot, míg Martin az anyjától kapott levelet zsebre teszi, hogy azt egy csendes zugban olvassa el később.

Iskola után Jonny és Martin elviszik Bökh-öt Nemdohányzóhoz. Mindkettejük számára nagy örömöt jelent, hogy a két régi barát ismét találkozik.

8. fejezet

Matthias kaláccsal vendégeli meg társait, amíg elpróbálják a darabot. Ezzel párhuzamosan Uli kimegy a sportpályára, ahol már többen várják, és bejelenti, hogy az esernyőjével leugrik a létra legfelső fokáról. A többi fiú csak akkor ér ki a pályára, amikor Uli már a levegőben van. Az esernyő azonban azonnal kifordul, és Uli a jégre zuhan. A fiúk rögtön Nemdohányzóért rohannak, aki korábban orvos volt. Ulinak szerencsére csak a lába törik el.

Eközben Martin egy félreeső zongoraszobában végre lehetőséget kap anyja levelének elolvasására. A levélben mindössze öt márkányi bélyeg található, noha az útiköltség nyolc márka. Anyja nem tudott többet küldeni, mivel nagyon szegények. Martin szíve majd megszakad attól a gondolattól, hogy nem tud haza menni karácsonyra anyjához.

9. fejezet

A hálószobákban mindenki Uli vakmerő ugrásáról beszél, amit a legtöbben bátorságnak tartanak, kivéve Sebastiant, aki kijelenti, hogy a bátorság és a kétségbeesés nem ugyanaz. Ő maga bevallja, hogy nem bátrabb a többieknél, csak megtanult uralkodni a félelmein. Matthias közben engedélyt kér Justustól, hogy a szünetre Ulival maradhasson, de nem kapja meg a beleegyezést.

Ennek ellenére titokban meglátogatja barátját, ahol természetesen rajtakapják. Martin azon gondolkodik, hogy milyen igazságtalan az élet: Jonnynak nincsenek szülei, Uli megsérült, ő maga egészséges és vannak szülei, mégsem mehet haza. Barátai észreveszik szomorúságát, de ő nem beszél róla.

Eközben arra jutnak, hogy valakinek át kell vennie Uli szerepét. A harmadikos Stöckert vállalja örömmel ezt a feladatot. Justus meglátogatja Nemdohányzót abban a kétes hírű helyen, ahol este zongorázik, és meggyőzi, hogy legyen a kollégium orvosa, amire Nemdohányzó igent mond. Hazafelé menet a postáládát látják, ami számos emléket idéz fel bennük.

A postás éppen üríti a ládát, amiben benne van Martin levele a szüleihez. A levélben ígéretet tesz, hogy nem fog sírni és jól fogja érezni magát, bár már az írásakor is tudja, hogy ez nehéz lesz.

10. fejezet

Az utolsó tanítási napon már senki sem képes a koncentrációra. Martin szórakozottsága feltűnik Justusnak is, aki észreveszi, hogy Martin durván bánik minden barátjával, akik csak a karácsonyról és a hazautazásról érdeklődnek felé. Az osztálytársak nem tudják, mi áll a viselkedésének hátterében. A színjátszás során azonban a darab nagy sikert arat, különösen Stöcker előadása kap óriási elismerést, melyet vastaps követ.

Az előadás után bejelentik, hogy Nemdohányzó lesz az iskola új orvosa. A diákok ekkor átadják neki a karácsonyra szánt ajándékaikat, amitől Nagyon meghatódik. Beszédében említést tesz saját gyermekkoráról is, hangsúlyozva a fiatalság megőrzésének fontosságát, amit a fiúk nagyon értékelnek.

Éjszaka Justus végigjárja a hálótermeket, és megáll Martin ágya mellett, aki álmában is azt ismételgeti, hogy „sírni szigorúan tilos!” Justus nem érti, mi történhetett ezzel a fiúval, és aggodalmaskodik állapota miatt.

11. fejezet

Az iskolai folyosók zsibongása tölti meg a levegőt, ahogy a diákok a karácsonyi szünetre készülődnek csomagjaikat rendezgetve. Egyesek már délelőtt távoznak, mások a déli vagy késő délutáni vonatokkal indulnak haza. A pályaudvaron is nagy a forgalom és a tolongás. A tanulók sorra hagyják el az iskolát, csupán néhányan maradnak még: Uli, akit szülei látogatnak meg, Jonny, akire néhány nap múlva érkezik a hajóskapitány, és Martin.

Justus Martinra talál a kuglipályán, ahol kiderül a nagy titok: Martin anyagi okok miatt nem tud haza utazni. Justus azonnal segít neki, 20 márkát ad át, amivel Martin végül mégis hazarepülhet örömében. Találkozik Jonnyval is, aki bár nem teljesen boldog, azért várakozással tekint a kapitány érkezése elé. Martin a kapott pénzből még ajándékokat is tud vásárolni szüleinek, így mégis boldog befejezést nyer a karácsonyi előkészület.

12. fejezet

Karácsony estéjén hatalmas hófúvás tombol Kelet-Európa-szerte. Martin szülei a sötétben ülnek otthon, és a fiuk hiánya miatt nagyon szomorúak. Egy festményt nézegetnek, amit Martin küldött nekik, és bár nagyon tetszik nekik, mégis szomorúságot éreznek. Hirtelen azonban váratlanul megjelenik Martin, aki maga lesz a legszebb ajándék számukra ezen a különleges estén. Emellett szivart hoz apjának és papucsot anyjának. Ebben a pillanatban nincs boldogabb hely számukra a Földön.

Még aznap este Martin szülei hálás képeslapot küldenek Justusnak. A képeslapot maga Martin rajzolja meg, melyen egy síró kisfiú mellett egy szárnyas férfi száll le tömött pénztárcával, a háttérben egy vonat látható, amiből karácsonyfa nő ki. A család együtt sétál el a postáig, hogy elküldjék a levelet.

Hazafelé menet Martin egy hullócsillagot lát az égen, és kívánsága, hogy mindenki, köztük Uli, Matthias, Sebastian, Jonny, Justus, a Nemdohányzó, szülei és ő maga legyenek igazán boldogok.

Utószó

Az író ismét betekintést enged saját világába, mesélve arról, hogy öt héten át tartózkodott a Zugspitze lábánál, ahol minden nap Eduárd, a tehén kísérte el, míg Gottfried, a pillangó egy nap már nem jött vissza, hiszen a pillangók élettartama rövid. Miután befejezte történetét, most, az utószót Berlinben írja.

Egy nap váratlanul találkozik Jonnyval és a kapitánnyal. Megszólítja őket, és elmondja, hogy lejegyezte kalandjaikat, érdeklődve, hogy mindenki jól van-e. Az író elgondolkodik azon, mennyire lesz boldog az anyja, amikor megtudja, hogy találkozott Jonnyval.

Erich Kästner: A repülő osztály olvasónapló

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük