Csehov: Cseresznyéskert olvasónapló

Szereplők:

Csehov: Cseresznyéskert olvasónapló
Csehov: Cseresznyéskert olvasónapló

Ranyevszkaja, Ljubov Andrejevna, földbirtokosnő
Ánya, a leánya, 17 éves
Varja, a fogadott leánya, 24 éves
Gajev, Leonyid Andrejevics, Ranyevszkaja bátyja
Lopahin, Jermolaj Alekszejevics, kereskedő
Trofimov, Pjotr Szergejevics, diák
Szimeonov-Piscsik, Borisz Boriszovics, földbirtokos
Sarlotta Ivanovna, nevelőnő
Jepihodov, Szemjon Pantyelejevics, könyvelő
Dunyasa, szobalány
Firsz, inas, 87 éves öregember
Jasa, fiatal inas
Vándor

Csehov: Cseresznyéskert olvasónapló

Első felvonás

A helyszín egy udvarház „gyerekszobája”, amely Ljubov Andrejevna Ranyevszkaja, egy földbirtokosnő birtokán található. Májusi időszakban vagyunk, a kertben a gyümölcsfák virágai pompáznak. Ranyevszkaja öt évig élt külföldön, és most éppen Párizsból való hazatérésére készülnek.

Az asszony korábban szerencsétlen házasságot kötött egy ügyvéddel, aki kártyázásba és italozásba merült, és aki hat évvel ezelőtt elhunyt. Egy hónappal később tragédiába fulladt kisfiuk halála, mely után Ranyevszkaja külföldre távozott. Új szeretője követte őt, de miután kifosztotta, magára hagyta. Álmodozó lánya, Ánya Párizsba utazott, hogy hazahozza anyját.

A szolgálólánnyal együtt Lopahin, aki apja idejében még a család jobbágya volt, várja őket. Az egykori parasztfiúból lett újgazdag kereskedő lehet, hogy hamarosan Varja, a 24 éves fogadott lányt veszi feleségül, aki jelenleg a ház gazdaasszonyi szerepét tölti be. Jepihodov, a botladozó könyvelő is szerelmi szálakat sző, a szobalány kezét kéri.

Otthonába visszatérve Ranyevszkaja meghatottan veszi tudomásul, hogy minden a régi. Gajev, a régi vágású, élhetetlen bátyja biliárdozásban és céltalan beszélgetésekben leli örömét. Firsz, a nagyothalló idős inas sem változott. Petya Trofimov, a kisfiúk egykori házitanítója bár megöregedett, még mindig „örökös diák” maradt. Lopahin bejelentése, hogy a birtokot és a híres cseresznyéskertet augusztus 22-én árverezik el, ha addig nem fizetik ki a tartozásokat, senkit sem lep meg.

A birtok megmentésére tett javaslata – a cseresznyéskert kivágása és a birtok felparcellázása, nyaralótelkek bérbeadásával – azonban annál inkább felkavarja a kedélyeket. Ranyevszkaja és testvére azonban a kormányzóság legszebb cseresznyéskertjének eltüntetését nem veszik komolyan.

Második felvonás

A dráma egy elhagyatott mezőn zajlik, ahol a háttérben egy romos kápolna és a város sziluettje sejlik fel. Sarlotta, a nevelőnő, magányáról és homályos származásáról mesél. Eközben Jepihodov bizonytalan léptekkel próbál közeledni Dunyasa szobalányhoz, ám ő inkább a gátlástalan Jasa inas karjai felé fordul.

A városi ebédről visszatérő úri társaság hangoskodása töri meg a csendet. Lopahin ismételten megpróbálja rávenni a testvéreket a birtok felparcellázására, míg Ranyevszkaja biztatja, hogy vegye el feleségül Varját. Gajev irreális tervekkel áll elő a birtok megmentésére, miközben Ranyevszkaja pazarlóan költi a pénzt. Ebben a könnyelmű életrendben csupán Varja, a gazdaasszony érzi a kétségbeesést.

Petya Trofimov, az „örökös diák”, egyre lelkesedve hangoztatja Ányának, hogy alapjaiban kell megváltoztatniuk életüket és el kell hagyniuk ezt a helyet, ami csak a múlt szellemét őrzi.

Harmadik felvonás

Az augusztus 22-i estén, amikor a városban zajlik a birtok árverése, az ősi kúriában elegáns estélyt rendeznek. Egy gazdag rokon anyagi támogatásával Gajev megpróbálja megszerezni a birtokot saját nevére. Ljubov Andrejevna izgatottan várja a fejleményeket, míg Trofimov próbálja ráébreszteni, hogy szakítson az illúziókkal, mondván, az adományozott összeg nem elegendő, és a Párizsból szeretetteljes sürgönyöket küldözgető szeretője csupán egy szélhámos. Ranyevszkaja őszintén bevallja, hogy még mindig szereti ezt a férfit, és válaszul azt veti Trofimov szemére, hogy ő naiv, szerelmeskedni képtelen gyermek maradt.

Varja is elismeri, hogy vonzódik Lopahinhoz, ám a férfi csak hallgat, vagy viccel elhárítja a közeledéseket. Jepihodov próbálja Dunyasát emlékeztetni a neki tett ígéretére, de a szobalány továbbra is Jasa figyelmét igyekszik elnyerni, aki már a párizsi út lehetőségét fürkészi. Az estélyt végül az eufórikus Lopahin zárja le a hírrel: ő maga szerezte meg a birtokot. A bejelentés megdöbbenti Ranyevszkaját, Varja pedig dühében a földre vágja a derekán hordott kulcscsomót.

Negyedik felvonás

A család, elveszítve a birtokot, széthullásnak indul; mindenki távozásra készül az ősi házból. Gajev banktisztviselői állást kap a közeli városban, a gazdag rokontól kapott pénzzel pedig Ranyevszkaja visszatér párizsi kedveséhez. Utolsó próbálkozásként még megkísérli előmozdítani Varja és Lopahin házasságát, de a találkozó során Varja reményei ismét csalódásba fulladnak.

Varja, anyagi támogatás nélkül, egy idegen családhoz szegődik házvezetőnőnek. Ánya gimnáziumi tanulmányai után munkába áll, hogy biztosíthasson otthont visszatérő édesanyjának. Petya Moszkvába indul, hogy végre befejezhesse egyetemi tanulmányait. A szomszéd földbirtokos örömmel számol be róla, hogy egy angol csoport bérbe vette birtokának egy részét, ahol „fehér agyagot” fedeztek fel. Lopahin, boldogan sugárzóan, tavaszig a városból irányítja a megvásárolt birtok átalakítási munkálatait.

A nehéz búcsút követően az állomás felé veszik az irányt. Lopahin bezárja a kiürült ház ajtaját, amikor hirtelen Firsz tűnik elő, akiről mindenki azt gondolta, hogy már a kórházba szállították. Kültéren fejszék csattogását lehet hallani, miközben az öreg inas magányosan ledől egy ágyra az elhagyott házban.

Csehov: Cseresznyéskert olvasónapló

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük