Katona József: Bánk bán olvasónapló

Szereplők

II. Endre, magyarok királya

Katona József: Bánk bán olvasónapló
Katona József: Bánk bán olvasónapló

Gertrudis, királyné
Béla, Endre, Mária – kisgyermekeik
Ottó, Berchtoldnak, a merániai hercegnek a fia, Gertrudisnak testvéröccse
Bánk bán, Magyarország nagyura
Melinda, a felesége
Soma, fiacskájok
Mikhál bán, Simon bán – Melinda bátyjai
Egy zászlósúr
Petur bán, bihari főispán
Myska bán, a királyfiak nevelője
Solom mester, ennek fia
Bendeleiben Izidóra, türingiai leány
Egy udvornik
Biberach (Ottó embere), egy lézengő ritter [lovag]
Tiborc, paraszt, „hűséges szolga”
Zászlósurak, Vendégek, Udvornikok, Udvari asszonyok, Ritterek, Békétlenek; Katonák, Jobbágyok

Katona József: Bánk bán olvasónapló

A mű keletkezése

Az 1814-ben indult Erdélyi Múzeum folyóirat, melyet Döbrentei Gábor irodalmár és akadémikus valamint munkatársai hívtak életre, egy pályázatot hirdetett „Eredetiség s jutalomtétel” címmel. A kiírás célja az volt, hogy felkérje a magyar alkotókat, hogy a magyar történelmi eseményeket dolgozzák fel műveikben, elkerülve a korabeli nyugati trendeket.

A pályázat arra ösztönözte a tehetségeket, hogy „a közöttünk rejtőző Genie alkotóvágyát” serkentsék. Az első helyezett nemcsak elismerést, hanem pénzjutalmat is kapott, és egy év állt rendelkezésre a mű elkészítésére, tehát 1815 szeptemberének végéig kellett benyújtaniuk. Valószínűleg e pályázat inspirálta Katona Józsefet is, aki beküldte a Kolozsváron megrendezett versenyre az ős-Bánk bánt, ami a Bánk bán dráma korai változata volt, bár lehetséges, hogy más drámáinak verses átdolgozását is mellékelte.

Az „ős-Bánk bán” részletei hosszú ideig csak a Rosta című kritikában voltak ismertek, de 1913-ban Maglódon előkerült a teljes szöveg, melyet Császár Elemér irodalomtörténész, akadémikus vezetésével még abban az évben könyv formájában is kiadtak.

Katona József: Bánk bán olvasónapló

I. fejezet

A dráma II. Endre udvarában játszódik, ahol az uralkodó felesége, Gertrúdis és annak öccse, Ottó is megfordulnak. Ottó, aki beleszeret Bánk bán feleségébe, Melindába, Biberach tanácsát kéri, vajon a közeledését viszonozza-e a nő. Biberach világos választ ad: Melinda hűséges és szerető feleség, aki soha nem hagyná el férjét. Ottó azonban nem hajlandó elfogadni ezt a korlátot.

Közben Melinda két bátyja, Simon és Mikhál, Spanyolországból érkezett, és bár Mikhál szeretne visszatérni, Simon úgy véli, hogy új életet kell kezdeniük itt. Egy helyi kocsma forgatagában Petúr bán élesen bírálja Gertrúdis viselkedését, de végül a két testvér megnyugtatja őt. Mindannyian Melindában bíznak, aki magával hozott értékeket képvisel, amelyek túlmutatnak még a királynő jelentőségén is. Petúr bán titokban hívást intéz Bánk bánhoz, de csak annyit árul el, hogy a jelszó Melinda. Bánk érkezésekor döbbenten veszi tudomásul, hogy felesége neve titkokat takar, ami rossz előérzetekkel tölti el.

A helyzet tovább bonyolódik, amikor Ottó megtudja Biberachtól, hogy Melinda hajlandó találkozni vele. A herceg azonban nem tudja meggyőzni Melindát, akinek határozottsága ellenére is próbál közeledni. A királynő váratlanul megérkezik, és rögtön átlátja a helyzetet, amitől mérges lesz Ottóra, aki még tőle is segítséget kér. Melinda a királynő érkezése után azonnal távozik a helyszínről. A dráma végül Biberach közbelépésével ér véget, aki két különböző port ad Ottónak: Melindának ajzószert, a királynőnek pedig altatót. A szálak végül Gertrúdishoz futnak össze, akiről Bánk bán mindenütt csak rosszat hall.

II. fejezet

Petúr bán és hívei komoly kritikával illetik Gertrúdist, és még leváltásán is töprengenek. Tervüket az éjszaka folyamán szeretnék végrehajtani, azonban Mikhál és Bánk bán nem támogatja az ötletet. Végül mindenkit sikerül meggyőzniük a terv feladásáról, kivéve Petúrt, aki makacsul kitart amellett.

A vita hevében a két bán között dulakodás kezdődik, amely abbamarad, amint Petúr meghallja Endre király nevét, és visszahőköl. Ekkor jelenik meg Biberach, aki szintén birtokában van a jelszónak, és mindent elárul Bánk bánnak. Az események tudatában Bánk bán azonnal Melinda felé veszi az irányt, aggodalmaskodva, hogy Ottóval találja majd.

III. fejezet

Bánk bán kérdőre vonja feleségét, Melindát, aki térden csúszva és mélyen megalázva igyekszik bizonyítani ártatlanságát. Ismételten a királynő kerül vádaskodások kereszttüzébe. Bánk bán bizonytalanná válik, nem tudja, kinek higgyen a kialakult helyzetben.

Eközben Ottó újra Biberach lovaghoz fordul segítségért, ám nem talál támogatásra. Ezután fenyegetőzni kezd, és miután Biberach továbbra is elutasítja a segítségnyújtást, dühében késsel leszúrja. A sebesült Biberach esküt tesz Myska bánnak, hogy ha segít neki felgyógyulni, számos titkot fog felfedni neki.

IV. fejezet

Gertrúdis királynő mindent Izidórától tud meg: Bánk bán hazatérése, Ottó gyilkossá válása és az altatót tartalmazó ital keverése is eljut fülébe. Izidóra arra is engedélyt kér a királynőtől, hogy elhagyja az országot.

Egy heves találkozó során Melinda és Gertrúdis szemtől szemben állnak. Melinda kiborítja felgyülemlett haragját, és mindenért a királynőt teszi felelőssé. A helyzetet tovább bonyolítja Mikhál megjelenése, aki lázadást szít és követeli a királynőtől, hogy állítsa helyre a nép jogait. Gertrúdis azonban eltávolíttatja Mikhált, és igyekszik megfékezni a fellázadást.

A feszült helyzet csak tovább súlyosbodik, amikor Gertrúdis megpróbál beszélgetni Bánk bánnal Melindáról, de az indulatok már annyira elmérgesedtek, hogy csak vita és fenyegetőzés alakul ki közöttük. A vita odáig fajul, hogy a királynő megátkozza Bánkot, Melindát és kisfiukat, Somát. Ekkor belép Ottó, de amikor szembe találja magát Bánkkal, megpróbál elmenekülni. A konfrontáció során dulakodás bontakozik ki Bánk és Gertrúdis között, melynek során a királynő tőrt ránt, ám végül Bánk végzi ki őt. Myska bán már csak a tragédia után érkezik meg, a királynő meghalt. Ottó próbál szökni, de a lázadók kézre kerítik, Petúr bán és követői pedig az őrséggel vívnak.

V. fejezet

II. Endre király, felesége, Gertrúdis halála és a kialakult lázadás hírére hazatér. A királynő felravatalozott testét gyászolják. Solom mester Ottót teszi felelőssé a gyilkosságért, mivel ő végzett korábban Biberach lovaggal is. A király elismeri, hogy felesége súlyos hibákat követett el, de mindenképpen tisztázni akarja, ki a felesége gyilkosa.

Ekkor lép elő Bánk bán és őszintén bevallja tetteit. II. Endre párbajra hívja, de Bánk elutasítja a küzdelmet. Ebben a pillanatban érkezik meg Myska bán, aki állítja, hogy a halálos ágyán Biberach mindenről beszélt neki, és szerinte a királynő ártatlan, a bűnös pedig csakis Bánk bán lehet. Éppen el akarják vinni Bánk bánt és kisfiát, Somát, amikor megérkezik Tiborc a hírrel, hogy Melinda meghalt, miután felgyújtották Bánk házát.

A tragédia súlyát érzékelve II. Endre király felmenti Bánk bánt, mondván, hogy a sors már eleget sújtott rá.

Katona József: Bánk bán olvasónapló

Katona József: Bánk bán elemzés

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük